Kontakt oss

Vårt grunnlag

Vårt grunnlag

Etisk handel Norge ble stiftet i år 2000 av Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (i dag Virke), Kirkens Nødhjelp, LO og Coop Norge. Bakgrunnen for initiativet var erkjennelsen om at handel er en viktig forutsetning for utvikling. Men da må handel skje på en måte som sikrer anstendige arbeids- og miljøforhold i hele leverandørkjeden. 

I dag er Etisk handel Norge Nordens største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder. Vi tilbyr medlemmene individuell rådgivning og oppfølging, tilgang til kurs, ressurser og verktøy, og vårt nasjonale og internasjonale fagmiljø med god muligheten for kompetanseheving og erfaringsutveksling.

Etisk handel Norge er et flerpartsinitiativ som gjør det mulig å møte komplekse og utfordrende problemstillinger virksomheter ikke kan takle alene.

Prinsipperklæring-Oppdatert-20.5.2022

Declaration of principles_2022

EHNs vedtekter 2019 med nylogo

Retningslinjer for konkurransesensitiv informasjon 07.09.18

Etisk handel Norge er medlem av Global Compact:

Communication on engagement 2020 Ethical Trade Norway