Ønsker din virksomhet å bli medlem i Etisk handel Norge? Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg for videre oppfølging. Har du spørsmål? Kontakt Simen Høy Dypvik på tlf 41249005 eller simen@etiskhandel.no

Hvor mye koster det meg og min virksomhet? 

Medlemskontingenten bestemmes ut fra type virksomhet, der hver ulike type virksomhet har et eget fordelingsgrunnlag.

Organisasjoner har tre betalingsgrupper, prisen settes ut i fra omsetning og antall ansatte.

For kommuner og fylkeskommuner:  settes prisen ut i fra antall innbyggere

For bedrifter er det omsetningen som avgjør hva kontingenten blir.

Under finner du minimums- og maksimumsgrenser. Lurer du på hva kontingenten vil være for din virksomhet? Send oss en mail, så hjelper vi deg med utregningen.

NB! Prisene er enda ikke indeks-regulert for 2021. Du må derfor regne med omtrent 2% påslag fra prisen du finner under.

For organisasjoner:

  • Minimumsgrensen 6 500
  • Maksimumsgrensen 37 500

For kommuner og fylkeskommuner:

  • Minimumsgrensen 21 000
  • Maksimumsgrensen 85 000

For bedrifter og annen offentlig virksomhet:

  • Minimumsgrensen 6 500
  • Maksimumsgrensen 118 500