Kontakt oss

Pris for medlemskap

Pris for medlemskap

Hvor mye koster medlemskapet i Etisk handel Norge? 

Medlemskontingenten bestemmes ut fra type virksomhet, om du er bedrift, kommune eller organisasjon. Hver ulike type virksomhet har et eget fordelingsgrunnlag. 

 

Kontingentsatsene under er nå indeksregulert* og oppdatert for 2023

 

Organisasjoner har tre betalingsgrupper, prisen settes ut i fra omsetning og antall ansatte.

 

For kommuner og fylkeskommuner:  settes prisen ut i fra antall innbyggere. For kommuner gjelder 1,18 kr pr innbygger, for fylkeskommuner gjelder 0,59 kr pr innbygger i 2023.

 

Maksimumsgrensen er 99.600 kroner.  

 

Minimums- og maksimumspriser

Under finner du minimums- og maksimumsgrenser. Lurer du på hva kontingenten vil være for din virksomhet? Send oss en mail, så hjelper vi deg med utregningen.

 

For organisasjoner:

Minimumsgrensen 7 700

Maksimumsgrensen 41 600

 

For kommuner og fylkeskommuner:

Minimumsgrensen 25 700

Maksimumsgrensen 99 600

 

For bedrifter og annen offentlig virksomhet:

Minimumsgrensen 7 700

• Maksimumsgrensen 137 800

 

Her er noen eksempler for bedriftsmedlemmer: 

<5.000.000 i omsetning gir 7.700 kr i kontingent

35.000.000 i omsetning gir 37.300 kr i kontingent

100.000.000 i omsetning gir 74.400 kr i  kontingent

1.000.000.000 i omsetning gir 92.400 kr i kontingent

5.000.000.000 i omsetning gir 108.100 kr i kontingent

>20.000.000.000 i omsetning gir 137.800kr i kontingent

Merk at kontingentsatsene består av totalt 40 trinn, med små steg i mellom. 


For større oppstartsselskaper med ingen eller svært lav omsetning gjelder annen beregning.


For selskap i samme konsern gis det rabatt på kontingenten.

Ta kontakt for å finne nøyaktig pris for din virksomhet.


Kontingent ved innmelding

• Innmelding 1.1 – 30.6 innebærer 100% årskontingent

• Innmelding 1.7 – 30.9 innebærer 50 % av full årskontingent
• Innmelding 1.10 – 31.12 innebærer 25 % av full årskontingent

 

Kontingent ved oppsigelse

• Oppsigelse levert 1.1 – 28.2 innebærer 50% kontingent inneværende år
• Oppsigelse levert 1.3 – 30.09 innebærer 100% kontingent inneværende år og ingen kontingent påfølgende år
• Oppsigelse levert 1.10 – 31.12 innebærer 100% kontingent inneværende år og 50% kontingent påfølgende år

 
*SSB Konsumprisindeks aug21-aug22

Ta kontakt med Espen Utaker for en uformell prat

47 46 87 08