Hvor mye koster medlemskapet i Etisk handel Norge? 

Medlemskontingenten bestemmes ut fra type virksomhet, om du er bedrift, kommune eller organisasjon. Hver ulike type virksomhet har et eget fordelingsgrunnlag. 

 

Organisasjoner har tre betalingsgrupper, prisen settes ut i fra omsetning og antall ansatte.

 

For kommuner og fylkeskommuner:  settes prisen ut i fra antall innbyggere

 

For bedrifter er det omsetningen som avgjør hva kontingenten blir.

Vennligst merk at konkurrerende virksomheter o.l. vanligvis ikke tas opp som medlem i Etisk handel Norge.

 

Under finner du minimums- og maksimumsgrenser. Lurer du på hva kontingenten vil være for din virksomhet? Send oss en mail, så hjelper vi deg med utregningen.

 

Beløpene under er nå indeksjustert, og gjelder for 2022. 

 

For organisasjoner:

  • Minimumsgrensen 7 200
  • Maksimumsgrensen 41 600

 

For kommuner og fylkeskommuner:

  • Minimumsgrensen 24 100
  • Maksimumsgrensen 93 500

 

For bedrifter og annen offentlig virksomhet:

  • Minimumsgrensen 7 200
  • Maksimumsgrensen 129 300

Kontakt Simen Høy Dypvik på tlf 41249005 eller simen@etiskhandel.no, for mer informasjon.