Kontingentsatsene under er indeksregulert og oppdatert for 2024.

Sekretariatet har full konfidensialitet når det gjelder alle opplysningene vi får i kontakt med medlemmene.

NB! Vennligst merk at konkurrerende virksomheter o.l. vanligvis ikke tas opp som medlem i Etisk handel Norge.

Prisen settes ut ifra omsetning og antall ansatte.

Minimumspris 8 100

Maksimumspris 46 600

1,24 kr pr innbygger

 0,61 kr pr innbygger

Minimumspris 26 900

Maksimumspris 104 400

Minimumspris  8 100

Maksimumspris 144 500

 * For større oppstartsselskaper med ingen eller lav omsetning gjelder annen beregning. Ta kontakt for å finne nøyaktig pris for din virksomhet.

Her er noen eksempler for bedriftsmedlemmer: 

<5.000.000 i omsetning gir 8 100 kr i kontingent

35.000.000 i omsetning gir 39 100 kr i kontingent

100.000.000 i omsetning gir 78 300 kr i kontingent

1.000.000.000 i omsetning gir 96 900 kr i kontingent

5.000.000.000 i omsetning gir 113 300 kr i kontingent

>20.000.000.000 i omsetning gir 144 500 kr i kontingent

For selskap i samme konsern gis det rabatt på kontingenten. Ta kontakt for å finne nøyaktig pris for din virksomhet.

Innmelding 1.1 – 30.6 innebærer 100% årskontingent for inneværende år

Innmelding 1.7 – 30.9 innebærer 50 % av full årskontingent for inneværende år

Innmelding 1.10 – 31.12 innebærer 25 % av full årskontingent for inneværende år

Oppsigelse levert 1.1 – 28.2 innebærer 50% kontingent inneværende år
Oppsigelse levert 1.3 – 30.09 innebærer 100% kontingent inneværende år og ingen kontingent påfølgende år
Oppsigelse levert 1.10 – 31.12 innebærer 100% kontingent inneværende år og 50% kontingent påfølgende år

Ta kontakt for mer informasjon om medlemskap og hvordan vi kan bistå din virksomhet

Espen Utaker