Pris for medlemskap - Etisk Handel

Hvor mye koster medlemskapet i Etisk handel Norge? 

Medlemskontingenten bestemmes ut fra type virksomhet, om du er bedrift, kommune eller organisasjon. Hver ulike type virksomhet har et eget fordelingsgrunnlag. 

 

Organisasjoner har tre betalingsgrupper, prisen settes ut i fra omsetning og antall ansatte.

 

For kommuner og fylkeskommuner:  settes prisen ut i fra antall innbyggere. For kommuner gjelder 1,11 kr pr innbygger, for fylkeskommuner gjelder 0,55 kr pr innbygger i 2022.

Maksimumsgrensen er 93.500 kroner.  

Minimums- og maksimumspriser

Under finner du minimums- og maksimumsgrenser. Lurer du på hva kontingenten vil være for din virksomhet? Send oss en mail, så hjelper vi deg med utregningen.

 

Beløpene under er nå indeksjustert, og gjelder for 2022. 

 

For organisasjoner:

Minimumsgrensen 7 200

Maksimumsgrensen 41 600

 

For kommuner og fylkeskommuner:

Minimumsgrensen 24 100

Maksimumsgrensen 93 500

 

For bedrifter og annen offentlig virksomhet:

Minimumsgrensen 7 200

• Maksimumsgrensen 129 300

 

Her er noen eksempler og ca-priser for bedriftsmedlemmer: 

<5.000.000 i omsetning gir 7.200 kr i kontingent

35.000.000 i omsetning gir 35.000 kr i kontingent

100.000.000 i omsetning gir 70.100 kr i  kontingent

1.000.000.000 i omsetning gir 86.700 kr i kontingent

5.000.000.000 i omsetning gir 101.500 kr i kontingent

>20.000.000.000 i omsetning gir 129.300 kr i kontingent

 

For større oppstartsselskaper med ingen eller svært lav omsetning gjelder annen beregning.

 

For selskap i samme konsern gis det rabatt på kontingenten.

Ta kontakt for å finne nøyaktig pris for din virksomhet.

 

Kontingent ved innmelding

• Innmelding 1.1 – 30.6 innebærer 100% årskontingent

• Innmelding 1.7 – 30.9 innebærer 50 % av full årskontingent
• Innmelding 1.10 – 31.12 innebærer 25 % av full årskontingent

 

Kontingent ved oppsigelse

• Oppsigelse levert 1.1 – 28.2 innebærer 50% kontingent inneværende år
• Oppsigelse levert 1.3 – 30.09 innebærer 100% kontingent inneværende år og ingen kontingent påfølgende år
• Oppsigelse levert 1.10 – 31.12 innebærer 100% kontingent inneværende år og 50% kontingent påfølgende år

 

Ta kontakt med Espen Utaker for en uformell prat

47 46 87 08