Login

Pris for medlemskap

Kontingentsatsene under er indeksregulert og oppdatert for 2023.

Prisen settes ut ifra omsetning og antall ansatte.

Minimumspris 7 700

Maksimumspris 41 600

1,18 kr pr innbygger

 0,59 kr pr innbygger

Minimumspris 25 700

Maksimumspris 99 600

Minimumspris 7 700

Maksimumspris 137 800

 * For større oppstartsselskaper med ingen eller lav omsetning gjelder annen beregning. Ta kontakt for å finne nøyaktig pris for din virksomhet.

Her er noen eksempler for bedriftsmedlemmer: 

<5.000.000 i omsetning gir 7.700 kr i kontingent

35.000.000 i omsetning gir 37.300 kr i kontingent

100.000.000 i omsetning gir 74.400 kr i kontingent

1.000.000.000 i omsetning gir 92.400 kr i kontingent

5.000.000.000 i omsetning gir 108.100 kr i kontingent

>20.000.000.000 i omsetning gir 137.800kr i kontingent

For selskap i samme konsern gis det rabatt på kontingenten. Ta kontakt for å finne nøyaktig pris for din virksomhet.

Innmelding 1.1 – 30.6 innebærer 100% årskontingent for inneværende år

Innmelding 1.7 – 30.9 innebærer 50 % av full årskontingent for inneværende år

Innmelding 1.10 – 31.12 innebærer 25 % av full årskontingent for inneværende år

Oppsigelse levert 1.1 – 28.2 innebærer 50% kontingent inneværende år
Oppsigelse levert 1.3 – 30.09 innebærer 100% kontingent inneværende år og ingen kontingent påfølgende år
Oppsigelse levert 1.10 – 31.12 innebærer 100% kontingent inneværende år og 50% kontingent påfølgende år

Sekretariatet har full konfidensialitet når det gjelder alle opplysningene vi får i kontakt med medlemmene.

NB! Vennligst merk at konkurrerende virksomheter o.l. vanligvis ikke tas opp som medlem i Etisk handel Norge.

Ta kontakt for mer informasjon om medlemskap og hvordan vi kan bistå din virksomhet

Espen Utaker