Personvernerklæring for Etisk handel Norge

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 21. september 2020.

I Etisk handel Norge er vi opptatt av å beskytte og respektere personvernet ditt i samsvar med EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR). Denne personvernerklæringen forklarer når og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker dem, (under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle dem til andre), og hvordan vi ivaretar opplysningenes sikkerhet.

Personvernerklæringen gjelder lagring av opplysninger knyttet til medlemskap i Etisk handel Norge, samarbeid, kurs og seminarer, innkjøp, informasjonsvirksomhet og andre aktiviteter relatert til Etisk handel Norges formål. Den gjelder også enkeltpersoner som søker jobb hos Etisk handel Norge.

Velg lenke nedenfor for full personvernerklæring på norsk eller engelsk.

Personvernerklæring for EHN_versjon 29.oktober 2020

Privacy Statement for EHN_version October 29th 2020