Dette gjør vi

Sammen med våre medlemmer jobber vi for å fremme ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, dyr, samfunn og miljø.

I våre medlemmers leverandørkjeder er det rundt 6 millioner arbeidere. Hvordan kan vi hjelpe våre medlemmer til å jobbe systematisk med leverandørkjedene slik at arbeiderne får anstendige arbeidsforhold og en lønn som er god nok til å kunne legge av noen sparepenger til barnas utdannelse? Dette er bare ett av mange områder vi jobber med våre medlemmer om.

Vi er din høyre hånd i bærekraftsarbeidet

Etisk handel Norge har 13 medlemsrådgivere med ekspertise innen helhetlig bærekraft som forstår utfordringene virksomheter møter. Blir du medlem hos oss får du en dedikert medlems-rådgiver du kan sparre med og som bistår deg i arbeidet. Vi tilbyr ikke bare veiledning, men et støttende fellesskap/nettverk og konkrete verktøy for å gjøre arbeidet til en integrert del av virksomhetens strukturer og kultur.

Etisk handel Norge er Nordens ledende nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder.

Hva er helhetlig bærekraft?

En tilnærming som hensyn tar både miljø, mennesker og langsiktig økonomisk stabilitet for varig positiv endring. Helhetlig bærekraft går utover enkeltstående tiltak og tar hensyn til hvordan disse tre dimensjonene samvirker. Det handler om å bygge en bærekraftig virksomhet som tar ansvar for planeten, mennesker, dyr og fremtidige generasjoner.

Bygg kompetanse gjennom praktisk arbeid

For Etisk handel Norge er ikke bærekraft bare et ord, men en forpliktelse. Vi hjelper våre medlemmer med å bli de mest seriøse aktørene innenfor helhetlig bærekraft. Som medlem i Etisk handel Norge må alle medlemmer årlig rapportere på sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger. I denne prosessen bygger du viktig kompetanse i organisasjonen og sikrer forankring og involvering. I tillegg støtter vi deg og din virksomhet med relevante kurs, verktøy og workshops.

Over 20 års erfaring med ansvarlig næringsliv

Etisk handel Norge ble stiftet i år 2000, og har mange års erfaring med ansvarlig næringsliv. Vi har jobbet med aktsomhetsvurderinger fra de kom som del av OECDs retningslinjer for et ansvarlig næringsliv for 15 år siden. Aktsomhetsvurderinger er gullstandarden for et ansvarlig næringsliv og er en forutsetning for Åpenhetsloven og en av faktorene i CSRD-rammeverket. Vårt mål er at våre medlemmer skal være ledende i aktsomhetsvurderinger. Som medlem vil du dra nytte av denne erfaringen og raskt kunne ligger i forkant av myndighetskrav.

Medlemsfordeler

Gjennom medlemskapet får du en rekke fordeler

Som medlem får du din personlige rådgiver som veileder deg og din bedrift. Din rådgiver er også din sparringspartner for små og store spørsmål, og har flere medlemmer i samme eller lignende bransje som den du tilhører.

Som medlem hever du din kompetanse på bærekraft og ansvarlig næringsliv ved å delta på kurs hos oss. Vi har kurs i aktsomhetsvurderinger,ansvarlig innkjøpspraksis, klimakurs, kurs for offentlig sektor, kurs om åpenhetsloven og EUs taksonomi, for å nevne noe.

Som medlem får du tilgang til medlemsportal med rapporteringsmal for aktsomhetsvurderinger, tilpasset åpenhetslovens krav til redegjørelse.

Du får tilgang til en rekke verktøy og ressurser, som oppdaterte land-risiko-brifer, risikoverktøy, mal for etiske retningslinjer, eksempler på «god-praksis»-veiledning, oppskrifter for å lage gode handlingsplaner, sjekkliste for kartlegging av nye leverandører og mye, mye mer.

En gang i året (februar) leverer medlemmene sin rapport til sin rådgiver og får tilbakemelding på denne. Her kan du se våre medlemmers rapporter.

Som medlem har du tilgang til bransjenettverk; vi organiserer medlemmene i ulike team, for medlemmer i samme bransje. Vi har tekstilteam, dagligvareteam, bygg og anlegg-team, offentlig sektor-team.

Vi har samlinger for medlemmer om felles utfordringer, f.eks. hvordan man handler med Kina. Her kan medlemmer dele nyttig informasjon og tips med andre medlemmer.

Tilgang til et nasjonalt nettverk gjennom flerpartsinitiativet: fagforeninger, sivilsamfunnsorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner, bedrifter, offentlige virksomheter, fylkeskommuner og kommuner.

Tilgang til vårt internasjonale nettverk av strategiske partnere, sivilsamfunn og våre søsterorganisasjoner. Les mer om nettverk og samarbeidspartnere her.

Som medlem får du mulighet til å lære av våre prosjekter i produksjonsland, og der det er relevant har vi prosjekter sammen med medlemmer. Les mer om våre prosjekter her.

0

Medlemmer som jobber aktivt med etisk handel og aktsomhetsvurderinger

Tilleggstjenester

Utover inkluderte tjenester i medlemskapet tilbyr vi også bistand med ulike bærekraftstjenester. Kontakt din rådgiver for å vite mer.

Vårt erfarne rådgivningsteam vil veilede deg gjennom grundige aktsomhetsvurderinger, i tråd med internasjonale beste praksis og regelverk. Vi hjelper deg med å identifisere risikoer og muligheter, styrke leverandørkjeder og fremheve din forpliktelse til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi hjelper deg med å få oversikt over dine leverandørkjeder og avdekke risikoområder du må være oppmerksom på i din virksomhets leverandørkjeder.

Vi gir skreddersydde vesentlighetsanalyser som lar deg fokusere på det som virkelig betyr noe for din virksomhet og dine interessenter. Bygg tillit gjennom åpenhet og transparent kommunikasjon om de vesentlige aspektene av din bærekraftige praksis.

Vår ekspertise innen CSRD sikrer at din bedrift rapporterer på en måte som reflekterer ditt engasjement for sosialt ansvar og bærekraft. Skap meningsfylte rapporter som demonstrerer verdiskapning på tvers av økonomiske, sosiale og miljømessige dimensjoner.

Metodikken for arbeidet som skal rapporteres på i CSRD er lik den våre medlemmer allerede er kjent med. Generell rådgivning/sparring vil være inkludert i medlemskapet. Trengs det ytterligere bistand, gjennomføres dette som tilleggstjenester. Noen tjenester vi kan tilby er listet opp nedenfor, andre tjenester kan utvikles etter forespørsel.

  • Rådgivningstimer gjennom virksomheten sin dobbel vesentlighetsanalyse – åpent for alle som har deltatt på kurs i temaet (pakketilbud presenteres ved påmelding på kurs)

  • Prosjektledelse eller gjennomføring av dobbel vesentlighetsanalyse for virksomheter – kun for medlemmer (prosjektledelse forutsetter at medlemmet har deltatt på kurs i temaet)

  • Tilgang til rapporteringsverktøy – kun for medlemmer. Dette utredes nå; vi håper å kunne tilby våre medlemmer et godt tilbud gjennom en samarbeidspartner.

Doble vesentlighetsanalyser er en del av CSRD, som kombinerer økonomiske faktorer med bærekraftsmål for å gi et helhetlig bilde av din virksomhets innvirkning og muligheter. Vi kan gjøre hele jobben for deg, eller hjelpe deg med det du ønsker av din dobbel vesentlighetsanalyse. 

Reduser din klimapåvirkning og fremhev ditt miljøengasjement. Vår rådgivning strekker seg fra utslippsreduksjoner til utvikling av bærekraftige praksiser som gir langsiktig positiv innvirkning på planeten.

Etisk handel Norge har kompetanse på sirkulærøkonomi og jobber kontinuerlig med å utvikle våre tjenester.

Tilbud til ikke-medlemmer

Hvis din virksomhet ikke har mulighet til medlemskap nå, så tilbyr vi hjelp og rådgivning på timebasis.

Kontakt oss for en uformell prat for å høre hva vi kan hjelpe deg med, enten du lurer på tilbud om medlemskap eller om du bare trenger hjelp med ditt bærekraftsarbeid.

Espen Utaker
E-post: espen@etiskhandel.no
Tlf: +47 474 68 708

Pris for medlemskap

Kontingentsatsene under er indeksregulert og oppdatert for 2024.

Sekretariatet har full konfidensialitet når det gjelder alle opplysningene vi får i kontakt med medlemmene. NB! Vennligst merk at konkurrerende virksomheter o.l. vanligvis ikke tas opp som medlem i Etisk handel Norge.

Prisen settes ut i fra omsetning og antall ansatte.

Minimumspris 8 100

Maksimumspris 46 600

1,24 kr pr innbygger

 0,61 kr pr innbygger

Minimumspris 26 900

Maksimumspris 104 400

Minimumspris  8 100

Maksimumspris 144 500

 * For større oppstartsselskaper med ingen eller lav omsetning gjelder annen beregning. Ta kontakt for å finne nøyaktig pris for din virksomhet.

Her er noen eksempler for bedriftsmedlemmer: 

<5.000.000 i omsetning gir 8 100 kr i kontingent

35.000.000 i omsetning gir 39 100 kr i kontingent

100.000.000 i omsetning gir 78 300 kr i kontingent

1.000.000.000 i omsetning gir 96 900 kr i kontingent

5.000.000.000 i omsetning gir 113 300 kr i kontingent

>20.000.000.000 i omsetning gir 144 500 kr i kontingent

For selskap i samme konsern gis det rabatt på kontingenten. Ta kontakt for å finne nøyaktig pris for din virksomhet.

Innmelding 1.1 – 30.6 innebærer 100% årskontingent for inneværende år

Innmelding 1.7 – 30.9 innebærer 50 % av full årskontingent for inneværende år

Innmelding 1.10 – 31.12 innebærer 25 % av full årskontingent for inneværende år

Oppsigelse levert 1.1 – 28.2 innebærer 50% kontingent inneværende år
Oppsigelse levert 1.3 – 30.09 innebærer 100% kontingent inneværende år og ingen kontingent påfølgende år
Oppsigelse levert 1.10 – 31.12 innebærer 100% kontingent inneværende år og 50% kontingent påfølgende å

Åpenhetsloven

Sammen bistår vi og veileder våre medlemmer med å kartlegge og redegjøre for god praksis og redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Formålet med åpenhetsloven er at norske selskaper skal få bedre oversikt over risikoen for brudd på menneskerettigheter i sine leverandørkjeder og fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. 

CSRD

Vi hjelper med rapporteringer i henhold til CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

CSRD skal sikre at virksomheter iverksetter tiltak og jobber målrettet for å redusere negativ påvirkning eller risiko. Utgangspunktet for dette er å gjennomføre en dobbel vesentlighetsanalyse – denne er sentral for rapporteringen, siden utfallet dikterer hvilke standarder selskapet må rapportere på.

Nivåvurderinger

Vi veileder medlemmer til å oppfylle Basisnivået og det avanserte Gjennomfører-nivået for aktsomhetsvurderinger.

Med et toårig medlemskap forplikter medlemmene seg til å følge Etisk Handel Norges standarder, inkludert Basisnivået for aktsomhetsvurderinger. Dette innebærer selv-evalueringer basert på OECDs modell, dokumentasjonskrav og rapportering gjennom vårt system. Vi tilbyr også en avansert vurdering, Gjennomfører-nivået, for de som ønsker det.

Prosjekter

Vi har ulike prosjekter med partnerne våre i Bangladesh, Vietnam, Elfenbenskysten og Sør-Afrika. Les mer om prosjektene her.

Etisk Handel Norge

Bangladesh

The project is on social dialogue, with focus on strengthening civil society actors and workers rights with gender and climate as cross-cutting factors.

Etisk Handel Norge

Cote d’Ivoire

The project seeks to improve sustainability performance and market access for smallholder farmers and SME processors.