Se hva du får som medlem

0
medlemmer som jobber aktivt med etisk handel og aktsomhetsvurderinger

Et medlemskap i Etisk handel Norge skal sette medlemmene i stand til å møte utfordringer i leverandørkjeden knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og miljø. Etisk handel Norge har over 200 medlemmer, hvorav den største gruppen medlemmer er bedrifter, men vi har også en god andel medlemmer fra organisasjoner og offentlig sektor.