Initiativ for etisk handel

Hva koster medlemskap?

Kontingentkalkulatoren lenger ned på denne siden gir en god indikasjon på kontingent for medlemskap basert på omsetning og virksomhetstype. Noen faktorer, for eksempel rabatt for datterselskap hvor morselskapet er også medlem, er ikke beregnet.

Kontingent for IEH-medlemmer bestemmes ut fra type virksomhet, der hver ulike type virksomhet har et eget fordelingsgrunnlag.

Endringer fra 2017

I 2017 vil det forekomme endringer i både medlemskontingent og oppsigelsesfrist.

Fra 01.01.14 til 30.09.16 har konsumprisindeksen steget med 7,8 %, mens IEH sin medlemskontingent har vært uendret siden 2014, og for offentlig sektor siden 2009. IEH sitt styre har derfor vedtatt å regulere kontingenten for IEH medlemskap. For bedrifter, kommuner, fylkeskommuner og annen offentlig virksomhet som ligger mellom minimum-/maksimumssats heves kontingenten med 5 %

Kontingentstrukturen med virkning fra 2017:

For organisasjoner:

Beløpsgrupper 6500 / 18 500 / 37 000

For kommuner og fylkeskommuner:

Minimumsgrensen 21 000
Maksimumsgrensen 85 000

For bedrifter og annen offentlig virksomhet:

Minimumsgrensen 6 500
Maksimumsgrensen 116 500

Beregnet kontingentbeløp avrundes oppover til nærmeste 500 eller 1000. 

For spørsmål, kontakt:

Henrik Mollatt
Seniorrådgiver, medlemsservice
Mobil: 90 98 33 01 


Beregn medlemskontingent for IEH-medlemmer

Kontingent for IEH-medlemmer bestemmes ut fra type virksomhet, der hver ulike type virksomhet har et eget fordelingsgrunnlag.