Kontakt oss

Miljøfyrtårn

Etisk handel Norge er sertifisert som Miljøfyrtårn. Det betyr at vi oppfyller bærekraftskravene som Stiftelsen Miljøfyrtårn stiller, og dermed bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål.

Gjennom Miljøfyrtårn-sertifiseringen får vi konkrete verktøy for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert. Vi jobber kontinuerlig med rutiner som kan minske vårt klimaavtrykk.