Etisk handel Norge er sertifisert Miljøfyrtårn. Ved å oppfylle Stiftelsen Miljøfyrtårns krav til bærekraft bidrar vi til å redusere vår virksomhets negative påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.

Sertifiseringen krever blant annet at vi jobber aktivt med energireduserende tiltak, HMS, innkjøpsrutiner, avfallshåndtering og miljøledelse. Gjennom arbeid med Miljøfyrtårn får vi konkrete verktøy for å gjennomføre effektive og lønnsomme forbedringer innen konkrete områder som klimagassutslipp, matsvinn, miljøpåvirkning og arbeidsmiljø. Vi jobber kontinuerlig med rutiner for å minske vårt klimaavtrykk.

Grønne konferanser og arrangementer

I tillegg til generelle krav, er Etisk handel Norge sertifisert i henhold til krav til Grønne konferanser. Som et ressurssenter for bærekraftig forretningspraksis handler en sentral del av vår virksomhet om kursing og fasilitering av flerpartssamarbeid gjennom ulike arrangementer. Ved å følge Rutine for grønne konferanser forplikter vi oss til å ha fokus på klima og miljø blant annet ved valg av lokaler, matservering, avfallshåndtering og transport.