Etisk handel Norge er et ressurssenter for bærekraftig forretningspraksis med over 200 medlemmer fra privat, frivillig og offentlig sektor.

Vi bistår våre medlemmer fra næringsliv og offentlig sektor med å kartlegge, forebygge og begrense eventuelle negative konsekvenser av innkjøpspraksis og produksjon av varer gjennom aktsomhetsvurderinger – en internasjonalt anerkjent metode som avdekker hvilken effekt virksomheten har på mennesker, dyr, samfunn og miljø.

Som medlem hos oss får man en dedikert medlemsrådgiver og individuell oppfølging, tilgang til en egen medlemsportal med ressurser, verktøy og maler, gratis eller rabattert deltagelse på kurs og seminarer om aktuelle temaer, oversikt over nye lovkrav og bistand til å møte forventninger til bærekraft og ansvarlig næringsliv.

Vår medlemsmasse utgjør Nordens ledende nettverk av virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder. Medlemmer får også tilgang til vårt internasjonale nettverk av partnerorganisasjoner og samarbeidspartnere, samt mulighet til å delta på og lære av prosjekter i produksjonsland.

Vårt sekretariat består av 12 rådgivere med spisskompetanse og erfaring fra ulike bransjer og leverandørkjeder. Vi har egne bransjeteam som fokuserer på arbeidsgrupper og bransjeforum på aktuelle temaer, samt et eget team som følger opp organisasjoner og offentlig sektor. Se oversikt over våre medlemmer her .

Utover medlemstilbudet tilbyr vi også følgende tilleggstjenester:

 • Utarbeidelse og kvalitetssikring av interne rutiner for aktsomhetsvurderinger og etterlevelse av åpenhetslovens krav
 • Utarbeidelse av retningslinjer og styringssystemer til bruk i leverandøroppfølging som Policy for bærekraftig forretningspraksis og Retningslinjer for leverandører (Code of conduct)
 • Utvikling av strategier og handlingsplaner knyttet til bærekraft
 • Utarbeidelse av egenrapporteringsskjemaer til leverandører
 • Skreddersydd kompetanseheving og workshops tilpasset virksomheten og leverandørkjeden, i Norge og i utlandet, om temaer som:
  • Aktsomhetsvurderinger
  • Ansvarlig innkjøpspraksis
  • Risikokartlegging
  • Hvordan bruke sertifiseringsordninger og sosiale revisjoner
  • Levelønn
  • Innføring i klimaregnskap
  • Innføring i nye lovkrav på bærekraftsfeltet
 • Utarbeidelse/støtte til kartlegging av risiko for/faktisk negativ påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø samt støtte til prioritering av risiko
 • Vesentlighetsanalyse
 • Formulering av tiltaksplaner for å forebygge og redusere negativ påvirkning
 • Støtte til utarbeidelse av indikatorer og evaluering av tiltak
 • Bistand til redegjørelse for aktsomhetsvurderinger ihht. åpenhetslovens krav
 • Støtte til bærekraftsrapportering
 • Utarbeidelse av rutiner for gjenoppretting

Ta kontakt for mer informasjon om medlemskap og hvordan vi kan bistå din virksomhet

Espen Utaker