Kontakt oss

Vi tilbyr

Vi tilbyr

Vi tilbyr medlemmene individuell rådgivning, kompetanseutvikling gjennom ulike kurs og workshop, og tilgang til ressurser og verktøy for bærekraftarbeidet.

Våre medlemsrådgivere har spisskompetanse på leverandørkjedeoppfølging. Vi bistår våre medlemmer fra næringsliv og offentlig sektor med å kartlegge, forebygge og begrense eventuelle negative konsekvenser av innkjøpspraksis og produksjon av varer gjennom aktsomhetsvurderinger – en internasjonalt anerkjent metode som avdekker hvilken effekt virksomheten har på mennesker, samfunn og miljø.

Medlemskapet gir tilgang til Nordens største nettverk av virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder. Og medlemmene inkluderer noen av Norges største bedrifter, små og mellomstore bedrifter (SMB), offentlige virksomheter og organisasjoner.

Vi jobber med 165 medlemmer, som til sammen har 100.000 leverandører og som sysselsetter 8 millioner arbeidere.

Se listen over medlemmer

Samarbeid er nøkkelen for å få til forbedringer, både i produsentland og her hjemme. Etisk handel Norge inngår i The Joint Ethical Trading Initiatives (JETI), sammen med vår britiske og vår danske søsterorganisasjon, i tillegg samarbeider vi tett med ulike internasjonale nettverk og organisasjoner.

Sammen med medlemmene gjennomfører vi jevnlig prosjekter i produksjonsland der vi kartlegger arbeids- og miljøforhold gjennom lokalt samarbeid, for å kunne ta de forretningsvalgene som resulterer i gode arbeidsvilkår for arbeidere og god utvikling i lokalsamfunnet.

Aktsomhetsmodellen beskriver hvordan virksomheter kan jobbe for mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis.