Etisk handel Norge er et ressurssenter for bærekraftig forretningspraksis med over 200 medlemmer fra privat næringsliv, frivillig og offentlig sektor. Se oversikt over våre medlemmer her .

Vi bistår våre medlemmer med å kartlegge, forebygge og begrense eventuelle negative konsekvenser av innkjøpspraksis og produksjon av varer gjennom aktsomhetsvurderinger – en internasjonalt anerkjent metode som avdekker hvilken effekt virksomheten har på mennesker, dyr, samfunn og miljø.

Vårt sekretariat består av 12 rådgivere med spisskompetanse og erfaring fra ulike bransjer og leverandørkjeder. Vi har egne bransjeteam som fokuserer på arbeidsgrupper og bransjeforum på aktuelle temaer, samt et eget team som følger opp organisasjoner og offentlig sektor.

Som medlem hos Etisk handel Norge får man:

 • Individuell oppfølging og rådgivning fra en dedikert rådgiver
 • Tilgang til rapporteringsmal for aktsomhetsvurderinger, tilpasset åpenhetslovens krav til redegjørelse for aktsomhetsvurderinger
 • Tilgang til en egen medlemsportal med oppdaterte ressurser, maler og verktøy for å jobbe med bærekraft og aktsomhetsvurderinger
 • Gratis eller rabattert tilgang til kurs, seminarer og medlemsforum med fokus på praktisk implementering av bærekraftsarbeidet i Norge og i leverandørkjeden
 • Oversikt over lovkrav og forventninger til bærekraftig forretningspraksis
 • Tilgang til et nasjonalt nettverk gjennom flerpartsinitiativet: fagforeninger, sivilsamfunnsorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner, bedrifter, offentlige virksomheter, fylkeskommuner og kommuner.
 • Tilgang til vårt internasjonale nettverk av strategiske partnere, sivilsamfunn og våre søsterorganisasjoner. Les mer om nettverk og samarbeidspartnere her.
 • Mulighet til å delta på og lære av våre prosjekter i produksjonsland
 •  

Utover medlemstilbudet tilbyr vi også følgende tilleggstjenester:

 • Utarbeidelse og kvalitetssikring av interne rutiner for aktsomhetsvurderinger og etterlevelse av åpenhetslovens krav
 • Utarbeidelse av retningslinjer og styringssystemer til bruk i leverandøroppfølging som Policy for bærekraftig forretningspraksis og Retningslinjer for leverandører (Code of conduct)
 • Utvikling av strategier og handlingsplaner knyttet til bærekraft
 • Utarbeidelse av egenrapporteringsskjemaer til leverandører
 • Skreddersydd kompetanseheving og workshops tilpasset virksomheten og leverandørkjeden, i Norge og i utlandet, om temaer som:
  • Aktsomhetsvurderinger
  • Ansvarlig innkjøpspraksis
  • Risikokartlegging
  • Hvordan bruke sertifiseringsordninger og sosiale revisjoner
  • Levelønn
  • Innføring i klimaregnskap
  • Innføring i nye lovkrav på bærekraftsfeltet
 • Utarbeidelse/støtte til kartlegging av risiko for/faktisk negativ påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø samt støtte til prioritering av risiko
 • Vesentlighetsanalyse
 • Formulering av tiltaksplaner for å forebygge og redusere negativ påvirkning
 • Støtte til utarbeidelse av indikatorer og evaluering av tiltak
 • Bistand til redegjørelse for aktsomhetsvurderinger ihht. åpenhetslovens krav
 • Støtte til bærekraftsrapportering
 • Utarbeidelse av rutiner for gjenoppretting

Ta kontakt for mer informasjon om medlemskap og hvordan vi kan bistå din virksomhet

Espen Utaker