Kontakt oss

Medlemsfordeler

Medlemsfordeler

Vi veileder og gir råd til våre medlemmer i forhold utfordringer på veien og de muligheter som finnes for å sikre gode arbeids og miljøforhold i sine leverandørkjeder.

Rådgivning

Vi tilbyr veiledning i hvordan du kan jobbe effektivt med etisk handel.

→ Individuell tilbakemelding og oppfølging av det enkelte medlems arbeid med etisk handel på bakgrunn av den årlige rapporten til Etisk handel Norge om konkrete mål, fremdrift og resultater.

 

→ Rådgivning i enkeltsaker – alt fra å etablere retningslinjer (CoC), til hvem du kan samarbeide med for å håndtere brudd på retningslinjene, og skape forbedringer i leverandørkjeden.

 

→Kunnskap om hvor du finner relevant informasjon om risiko for dårlig arbeids og miljøforhold innen spesifikke bransjer og land.

Ressurser

Vi tilbyr medlemssider med en rekke ressurser og verktøy basert på vår implementerings-modell. Noen få utvalgte ressurser er:

→ Målstyrings og fremdriftsverktøy.

 

→ Mal for etiske retningslinjer.

 

→ Ulike maler for arbeidet risiko-kartlegging, både på et overordnet nivå og mer spesifikt hos leverandør.

 

→ Sjekkliste for kartlegging av nye leverandører

Kompetanseheving

Vi hjelper deg med kapasitetsbygging av dine leverandører i produsentland. 

→ Kurs, seminarer og forum som tar sikte på praktisk implementering av arbeidet  både i Norge og i leverandørkjeden. 

 

→ Vi har et nettverk av lokale.

 

 eksperter og rådgivere i  produsentland. Etisk handel Norge arrangerer også kurs for våre medlemmers leverandører i flere land og har utarbeidet en leverandørhåndbok med oversikt over lokal lovgivning, råd og tips for hvordan leverandørene kan følge opp kravene i retningslinjene for etisk handel.

 

→ Kurs for medlemmers leverandører i produsentland (Kina, India og Vietnam) Leverandørhåndbøker på engelsk, kinesisk og vietnamesisk.

Samarbeidsprosjekter

Tilgang til Etisk handel Norges nasjonale og internasjonale fagmiljø med god muligheten for kompetanseheving og erfaringsutveksling.

→ Prosjekter som skal styrke arbeiderrepresentasjon og lokalt samarbeid i leverandørkjeden.

 

→ Due Dilligence prosjekter bla i cashewnøttindustrien i Vietnam og i ullproduksjon i Sør Afrika.

 

→ Vårt nasjonale og internasjonale nettverk av flerpartsinitiativ som Ethical Trading Initiative (ETI), Dansk Initiativ for etisk handel (DIEH), Social Compliance Initiative (SAI). Se liste over samarbeidspartnere og nettverk.

Sekretariatet har full konfidensialitet når det gjelder alle opplysningene vi får i kontakt med medlemmene.

 

NB! Vennligst merk at konkurrerende virksomheter o.l. vanligvis ikke tas opp som medlem i Etisk handel Norge.

Ta kontakt med Espen Utaker for en uformell prat

47 46 87 08