Login

Nettverk

Etisk handel Norge har et bredt nettverk av gode samarbeidspartnere. Samarbeid er nøkkelen for å få til forbedringer, både i produsentland og her hjemme. Vi har strategisk samarbeid med våre søsterorganisasjoner i Sverige, Danmark, Storbritannia, India og Bangladesh. Likeledes har vi samarbeid med NORAD gjennom våre NORAD-støttede prosjekter. Innenfor offentlig sektor samarbeider vi også tett med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Se under for ytterligere beskrivelser av våre samarbeidspartnere.

Nettverk

Samarbeidspartnere: