Kontakt oss

Nettverk

Nettverk

Etisk handel Norge har et bredt nettverk av gode samarbeidspartnere. Samarbeid er nøkkelen for å få til forbedringer, både i produsentland og her hjemme. Vi har strategisk samarbeid med våre søsterorganisasjoner i Sverige, Danmark, Storbritannia, India og Bangladesh. Likeledes har vi samarbeid med NORAD gjennom våre NORAD-støttede prosjekter. Innenfor offentlig sektor samarbeider vi også tett med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Se under for ytterligere beskrivelser av våre samarbeidspartnere.

Nettverk:

ETI Sweden

Etisk handel Norge ga fødselshjelp til vår nye søsterorganisasjon i Sverige da de ble etablert høsten 2019. Som med våre andre søsterorganisasjoner har vi et tett og løpende samarbeid med ETI Sweden.

ETI Sweden

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Difi har som en av sine oppgaver å fornye offenlig sektor. Dette inkluderer offentlige anskaffelser. Difi og Etisk handel Norge fremmer, samarbeider om, og legger til rette for, samfunnsanvarlige innkjøp

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Etisk Handel Danmark

Etisk handel Norge var sentral da vår søsterorganisasjon i Danmark ble etablert i 2008. Som med ETI, har vi tett og løpende samarbeid med DIEH, blant annet knyttet til verktøyutvikling og aktiviteter i produsentland.

Etisk Handel Danmark

Ethical Trading Initiative

ETI ble etablert i 1998 og er IEH’s britiske «søster». ETI har flere internasjonalt kjente merkevarer og organisasjoner i sin medlemsmasse. ETI og Etisk handel Norge har tett og løpende samarbeid, strategisk og operativt.

Ethical Trading Initiative

Norad

Etisk handel Norge har rammeavtale med Norad. Støtten brukes på aktiviteter i produsentland, samt informasjons- og rekrutteringsarbeid. IEH rapporterer årlig til Norad.

Norad

Samarbeidspartnere:

UN global compact

FN-initiativet Global Compact er et nettverk og et redskap for bedrifter som ønsker å jobbe med samfunnsansvar. Etisk handel Norge er medlem av Global Compact.

UN global compact

Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

Kontaktpunktet skal fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og bidra til å håndtere enkeltsaker om etterlevelse av retningslinjene. Alle OECD-land er forpliktet til å etablere en slik ikke-rettslig klageordning.

Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

QuizRR

QuizRR utvikler digitale opplæringsløsninger for å fremme bedriftsansvar og kapasitetsbygging i globale leverandørkjeder gjennom dialog og arbeidstakerinvolvering.

QuizRR

FairWear Foundation

Fair Wear Foundation (FWF) er en nederlandsk medlemsorganisasjon for mote og tekstil, og har flere kjente merkevare i medlemsmassen. FWF og Etisk handel Norge har hatt jevnlig kontakt og møter i flere år. I 2011 ble samarbeidet formaliset i en avtale.

FairWear Foundation

Transparency International

Etisk handel Norge inngikk i februar 2014 et samarbeid med Transparency International Norge (TI Norge). Avtalen har som hovedmål å styrke begge organisasjoners arbeid med næringsliv og offentlig sektor.

Transparency International