Bli medlem!

Et medlemskap i Etisk handel Norge skal sette medlemmene i stand til å møte utfordringer i leverandørkjeden knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og miljø. Etisk handel Norge har over 200 medlemmer, hvorav den største gruppen medlemmer er bedrifter, men vi har også en god andel medlemmer fra organisasjoner og offentlig sektor.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Fyll ut skjema nedenfor eller kontakt
Espen Utaker

Ofte stilte spørsmål

Ja! du kan se hvem de er her

Som medlem i Etisk handel Norge forplikter man seg til vår prinsipperklæring.
Denne beskriver hva medlemmer forplikter seg til i Del II.

Last ned Prinsipperklæring – 2022 her

Basisnivå for Aktsomhetsvurderinger og Dokumentasjonskrav

Etisk handel Norges medlemmer er innen to års medlemskap forpliktet til å oppfylle et objektivt definert kvalitetsnivå for aktsomhetsvurderinger, kalt Etisk handel Norges basisnivå for aktsomhetsvurderinger. Basisnivå ble lansert i 2019 for bedrifter og i 2022 for offentlig sektor. For å oppnå Basisnivå må medlemmet fylle ut en egenvurdering som følger trinnene i OECDs modell for aktsomhetsvurderinger, oppfylle gitte dokumentasjonskrav samt svare ut spørsmålene stilt i Etisk handel Norges rapporteringsløsning.

Dokumentasjonskravene gjør nivåvurderingen objektiv og etterprøvbar og Etisk handel Norge har interne rutiner for å kvalitetssikre denne vurderingen. Vurdering opp mot Basisnivå foregår i forbindelse med årlig rapportering fra medlemmene. Fra rapporteringsåret 2022 markerer vi for første gang de medlemsrapportene som oppfyller Etisk handel Norges krav til basisnivå.

Hvorfor basisnivå for aktsomhetsvurderinger?

  • Basisnivå består av egenrapportering og delmål som kan hjelpe medlemsbedrifter med å levere på nasjonale og internasjonale forventninger og lovkrav til bærekraftig forretningspraksis, inkludert åpenhetsloven
  • Basisnivå kan brukes til å utarbeide handlingsplaner og som internt verktøy for forankring og handling
  • Basisnivå operasjonaliserer aktsomhetsvurderingene og er basert på de viktigste rammeverkene som underbygger denne risikobaserte tilnærmingen til ansvarlig næringsliv
  • Etisk handel Norges medlemmer skal ifølge organisasjonens strategi være «ledende på aktsomhetsvurderinger» og dermed er Basisnivå også et verktøy til å kvalitetssikre dette.

Dokumentasjonskrav for basisnivå for bedriftsmedlemmer rapporteringsår 2022

Etisk handel Norges medlemmer er innen to års medlemskap forpliktet til å oppfylle et objektivt definert kvalitetsnivå for aktsomhetsvurderinger, kalt Etisk handel Norges basisnivå for aktsomhetsvurderinger. Basisnivå ble lansert i 2019 for bedrifter og i 2022 for offentlig sektor. For å oppnå Basisnivå må medlemmet fylle ut en egenvurdering som følger trinnene i OECDs modell for aktsomhetsvurderinger, oppfylle gitte dokumentasjonskrav samt svare ut spørsmålene stilt i Etisk handel Norges rapporteringsløsning.

Dokumentasjonskravene gjør nivåvurderingen objektiv og etterprøvbar og Etisk handel Norge har interne rutiner for å kvalitetssikre denne vurderingen. Vurdering opp mot Basisnivå foregår i forbindelse med årlig rapportering fra medlemmene. Fra rapporteringsåret 2022 markerer vi for første gang de medlemsrapportene som oppfyller Etisk handel Norges krav til basisnivå.

Prisen varierer og kommer ann på hvilken type organisasjon som skal innta medlemskapet

Du kan se retningslinjer for pris her