Møt oss på Arendalsuka!

Vi ser fram til å se deg på våre arrangementer under Arendalsuka.

Mandag 12.8 kl. 17-18: Hva viser resultatene etter to år med åpenhetsloven?

Har norske virksomheter oppnådd mer ansvarlige leverandørkjeder? Vi spør representanter fra næringslivet og politikere. Vi lanserer også ny utgave av Åpenhet om ansvar, hvor vi har samlet gode eksempler fra våre medlemmers aktsomhetsvurderinger. 

Sted: Impact Hub, Torvgata 7.

Programmet vil bli oppdatert på denne siden hos Arendalsuka.no.

Mandag 12.8 kl. 20.30 – 23.00:

Minglekveld for medlemmer og venner av Etisk handel Norge og andre interesserte. Sammen med Polyteknisk forening arrangerer vi en sosial happening på Impact Hub i Torvgata 7.

Tirsdag 13.8 kl. 08.30 -09.45: Norsk næringsliv i krig og konflikt

Det blir lett frokostservering fra kl. 08.30. Selve arrangementert begynner kl. 09.00.

Det har foregått en lengre debatt om hvilket ansvar norske våpenselskaper har for å påse at deres varer og tjenester ikke brukes i krigføringen på Gaza. Nammo blir beskyldt for å fraskrive seg sitt ansvar da de ikke har kontroll på blant annet hvor våpen og våpenkomponenter produsert av deres amerikanske datterselskap blir brukt. Vi ønsker en bred debatt om norske virksomheters ansvar for også å påse hvordan mottakere av norske produkter bruker dette utstyret. 

Sted; Toppetasjen, Det lille hotell,

Les mer på denne lenken.

Onsdag 14.8 kl. 16.30-17.30: Made in China – Kan vi klare oss uten Kina?

Kina er suverent størst på grønn teknologi og farten i det grønne skiftet. Men teknologien vi trenger til det grønne skiftet er også forbundet med stor fare for brudd på menneskerettigheter. Må vi velge klimasaken foran menneskerettigheter? Kan vi klare oss uten Kina i det grønne skiftet og i handel generelt? Og hva med sikkerhetsaspektet og en eventuell handelskrig mellom Kina og USA? Hvordan kan vi navigere i dette landskapet? Og hvordan går det egentlig med norske virksomheter i Kina? Vi får med oss egne medlemmer som handler fra Kina og eksperter for å diskuterer utfordringene som møter oss i handel med Kina.  

Sted: Biblioteker Arendal.

Mer informasjon finner du på denne lenken.

Velkommen til Kaffebryggeriet som nytt medlem

– Ved å melde oss inn i Etisk handel Norge, tar Kaffebryggeriet et viktig skritt mot å sikre ansvarlighet og bærekraft i alle ledd av virksomheten. Medlemskapet vil føre til kompetanseheving om etisk handel blant våre ansatte. I medlemskapet får vi også tilgang til ressurser og verktøy for å forbedre forsyningskjeden og våre retningslinjer.

– Vi tror også at dette medlemskapet vil være positivt for å fremheve bedriftens engasjement for etisk handel og bærekraft, samtidig som det styrker vårt merkenavn, forteller Key Account Manager, Iver Hoelsæter.

Vil redusere risikoer

– Medlemskapet vil også bidra til å redusere juridiske og omdømmemessige risikoer, samtidig som det gjør det enklere å holde seg oppdatert på og overholde internasjonale standarder og lovgivning relatert til etisk handel. 

– Mange kaffebønder lever under fattigdomsgrensen, og problemstillinger som barnearbeid, dårlige arbeidsforhold og miljømessige utfordringer er høyt prioritert. Disse utfordringene krever samarbeid mellom ulike aktører i verdikjeden, og vi mener Etisk handel Norge kan være en verdifull partner for oss og bransjen som helhet for å påvirke utviklingen i en positiv retning. Dessverre opplever vi ofte at pris veier tyngre enn kvalitet i offentlige anskaffelser, noe som kan undergrave etiske hensyn, sier Iver Hoelsæter.

Etisk handel Norge og Circular Norway har inngått samarbeid


Vi er på vei mot et mer sirkulært samfunn, noe som innebærer omstilling av verdikjeder og forretningsmodeller. Sirkulære strategier er en sentral del av nye reguleringer som for eksempel EUs taksonomi, CSRD og åpenhetsloven. Dette betyr mer ombruk, nye produksjonsmetoder og design, mer samarbeid i verdikjedene som skaper behov for ny kompetanse.

Et verktøy for å lykkes med ESG-mål

Sirkulærøkonomi inngår i en bærekraftig forretningspraksis og er et godt verktøy for å løse klima- og miljøutfordringene. Våre medlemmer skal være ledende på bærekraftig forretningspraksis og aktsomhetsvurderinger. Derfor setter vi nå i gang et kompetanseløft på sirkulærøkonomi, både hos ansatte i Etisk handel Norge og som et tilbud til våre medlemmer. Jeg er glad for samarbeidsavtalen med Circular Norway som blir viktig for å få sirkulærøkonomi mer integrert i medlemmenes daglige drift, sier daglig leder i Etisk handel Norge, Heidi Furustøl.

Halvparten av de globale klimagassutslippene, og mer enn 90 prosent av tapt biologisk mangfold, er knyttet til utvinning og prosessering av naturressurser for å produsere varer til vårt behov. Sirkulærøkonomi kutter CO2-utslipp gjennom å øke ombruk av råmaterialer, omlegging til fornybar energi, og mer gjenbruk, reparasjon, og leie- og abonnement-tjenester i varehandelen. Sirkulærøkonomi reduserer behovet for utvinning av nye råvarer fra naturen, noe som reduserer presset på naturen, og bidrar til å bevare økosystemer og livsgrunnlaget for mennesker. I en sirkulær økonomi designes avfall ut, og det kreves giftfrie kretsløp for å ombruke materialer. Slik minskes miljø- og helseskader. Omstillingen fører også til nye arbeidsplasser.

På den måten er sirkulær økonomi et kraftig verktøy for å lykkes med klima- og miljømål, og for å nå alle ESG-kriteriene om miljø- , sosiale- og forretningsetiske forhold.

Sirkulærøkonomi er en modell for et systemskifte som er mer ressurseffektivt og ivaretar natur og klima. Dette inkluderer alle stegene i en leverandørkjede: fra utvinning, raffinering til produksjon, handel, digitalisering, IT-løsninger, ingeniører, design og salg. Sirkulære løsninger er fremtidens måte å produsere varer – og tilby tjenester – på – i et kretsløp som tar vare på råmaterialene, likt naturens eget system.

Kompetanse om sirkulærøkonomi fremmer bærekraft

Samarbeidet omhandler intern kompetanseheving av hele Etisk handel Norge, slik at vi er enda bedre rustet til å veilede medlemmer i bredden av bærekraft og aktsomhetsvurderinger.

Rammevilkårene endrer seg raskt, og kompetanseheving på sirkulærøkonomi gir ansatte og virksomheter et fortrinn i omstillingen til et nettonullutslippssamfunn, sier Alexander Christiansen, leder i Circular Norway.

Han forteller at Circular Norway samarbeider med selskap i alle størrelser for å omstille de til en sirkulær økonomi.

– Vi erfarer at med innsikt i sirkulært design, ressurseffektive produksjonermetoder og sirkulære verdikjeder, motiveres bedrifter til å beholde ressursene i kretsløpet lengst mulig. Slik bidrar de til mindre utslipp, reduserer materialfotavtrykket og skaper nye arbeidsplasser, forteller Christiansen.

Etisk handel Norge har klima, miljø og sirkulærøkonomiske indikatorer som del av medlemsrapporteringen på aktsomhetsvurderinger, i tillegg til indikatorer på menneskerettigheter og anstendig arbeid, Medlemmer må innen to år være på et kvalitativt nivå innen aktsomhetsvurderinger. Første nivå er Basisnivå,  neste nivå er Gjennomfører, her inkluderes blant annet et aktivt arbeid med sirkulærøkonomi. Det tredje nivået er Ledende, men det siste nivået er ikke ferdigutviklet ennå.

Vi ser på samarbeidet med Circular Norway som et felles løft for oss og for medlemmene, slik at vi blir gode sammen i å løse morgendagens utfordringer med sirkulærøkonomiske tilnærminger. Etter hvert vil vi også invitere til medlemsforum for god praksis så her vil det være tilbud for både nybegynnere og mer erfarne medlemmer og jeg håper mange blir med, avslutter Heidi Furustøl.

Meld deg på kurs allerede nå:

Sirkularitet i leverandørkjeder – kurs i sirkulærøkonomi – 3. september kl. 09 – 12 hos Etisk handel Norge:

Kurset vil hjelpe med å identifisere sirkulære muligheter og bli trygge på relevansen av sirkularitet for din virksomhet. Sentrale tematikker som blir belyst er blant annet:

 • Nye sirkulære forretningsmodeller, sirkulære opp- og nedstrøms verdikjeder og sirkulært design
 • Lineær risiko, som for eksempel regulatoriske endringer og økende knapphet på kritiske råvarer
 • Hvordan sirkularitet er knyttet til aktsomhetsvurderinger
 • Sirkulære arbeidsplasser: kompetanse, anstendige arbeidsforhold og en «rettferdig overgang» i leverandørkjedene
 • Hvor sirkulær er Norge og verden i dag? ​
 • Sirkulær økonomi i CSRD, EU Taksonomi, åpenhetsloven

  PÅMELDING


Andre tilbud:

 • Skreddersydde kurs for medlemmer som vil øke kompetanse internt – inkluderer e-læringskurs
 • Skreddersydde kurs for ledere i medlemsvirksomheter
 • Medlemsforum med deling av god praksis på sirkulærøkonomi

Er dette noe for deg?

Ta kontakt med silje.rosenlund@etiskhandel.no for mer informasjon, eller et tilbud.