Login

Etisk handel Norge lanserer oversikt over ulike merke- og sertifiseringsordninger for å bidra til økt kompetanse i markedet

Mange virksomheter bruker sosiale sertifiserings- og merkeordninger som ett av flere tiltak i sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger og leverandøroppfølging. Det finnes svært mange ulike ordninger og det kan være vanskelig å vite hva som er forskjellen mellom dem. Bruken av slike ordninger krever derfor at den som stiller krav vet hva ordningene innebærer og bruker […]