300 deltakere engasjert i ansvarlig handel

Næringsminister årskonferansen IMG_8324
Silje Marie svarthvitt DSC_9220
Silje Marie Rosenlund
Seniorrådgiver
Rekordoppmøte, engasjerende diskusjoner og gode tilbakemeldinger. Takk til alle som bidro til en vellykket konferanse.

300 deltakere og fullsatt sal på Dansens Hus forrige uke viser at arbeid med bærekraftig forretningspraksis og ansvarlig handel er høyt på agendaen hos mange. Konferansen hadde flere eksperter og anerkjente personer på scenen, med internasjonalt og nasjonalt perspektiv på sine innlegg.  I tillegg deltok flere av Etisk handel Norge sine egne rådgivere i faglige samtaler og debatter. Det faglige nivået på konferansen ble også trukket frem som svært bra av deltakere i evalueringen. 

Ny næringsminister gjestet konferansen som sitt første oppdrag 

Cecilie Myrseth gjestet Årskonferansen som sitt første oppdrag som næringsminister og oppfordret alle til å være bevisst i sitt ansvar. Hun understreket behovet for at statlige selskaper tar ledelsen i å respektere menneskerettigheter og ivareta miljøet på tvers av hele leverandørkjeden. Regjeringen forventer at alle norske selskap gjør det samme, uansett hvor selskapene opererer, og hvem de samarbeider med. Myrseth minnet alle om at profitt aldri må gå på bekostning av menneskerettigheter og et ansvarlig arbeidsliv. 

Daglig leder i Etisk handel Norge, Heidi Furustøl i sitt første møte med vår nye næringsminister Cecilie Myrseth.


Veien mot et lavutslippssamfunn og Åpenhetsloven 2.0 

Kristin Halvorsen fra Cicero fortalte at for å omstille oss mot et lavutslippssamfunn må vi tenke annerledes på hva som er lykken i livet, og forstå og anerkjenne at ting blir dyrere slik at vi kan ta bedre vare på miljøet og menneskene. Videre poengterte hun at Norge er mye verre enn sine naboland på utslipp, at Norge er en versting på ressursbruk, og at vi derfor ikke kan fraskrive oss et ansvar i omstillingen. Hun brukte UFF-modellen for å beskrive hvordan; unngå, flytt gjennomføringen eller aktiviteten, forbedre teknologi og ressursbruk. Halvorsen satt også i panel med Marcus Hartmann fra HM hvor de diskuterte bidrag til og påvirkning på lavutslippssamfunnet. 

Underdirektør Christoffer Bjørnum i Forbrukertilsynet fortalte at det første året med Åpenhetsloven har nivået på redegjørelser vært svak. En av fem manglet redegjørelse på nettsidene. Av 500 kontrollerte virksomheter bryter en femtedel kravet om at redegjørelsen skal offentliggjøres. Han oppfordret alle til å ikke sende skjema til alle leverandører for tilbakemeldinger. Det er ikke der man skal begynne kartleggingen av risiko i leverandørkjeden. Det må være et systematisk arbeid basert på aktsomhetsvurderinger. En evaluering av Åpenhetsloven, med påfølgende revidering vil komme, men tidspunktet er for tidlig å fastsette. 

Fra Marit Holter-Sørensen i DFØ fikk vi en sniktitt på modenhetsunderøkelsen som viser offentlig sektors arbeid med etisk handel. 

Historiske og globale perspektiv 

Jonas Bals snakket om arbeiderbevegelsens betydning for medbestemmelse og frihet fra 1800 tallet og frem til i dag, og avsluttet med at mulighet for medbestemmelse fortsatt er en utfordring i dag. Han minnet oss på at den som kjemper risikerer å tape, men den som ikke kjemper har allerede tapt! 

Atle Høie, generalsekretær i IndustryAll Global Union hadde et tydelig budskap til alle tekstilselskap å følge opp helse, miljø og sikkerhet i leverandørkjeden og i høyrisikoland og oppfordret alle til å bli medlem av Accord-avtalen. Accord er et sett med juridisk bindende avtaler mellom globale fagforeninger, IndustriALL og UNI Global Union, og ulike merker og forhandlere. Avtalen er til for å gjøre klesfabrikker til trygge og sunne steder å jobbe.

Videre hadde vi med oss Laura Murphy på video fra USA. Hun er politisk rådgiver for the Undersecretary for strategy, policy and plans ved the U.S Department of Homeland Security 

Murphy heiet frem Norges Åpenhetslov og sa at reguleringer var viktig for å lykkes, og da er det imidlertid viktig at alle er med. Videre trakk hun frem viktigheten av å anerkjenne menneskene i hele leveandørkjeden; menneskene som jobber for deg, og som du tjener penger på ikke bare er de på kontoret ditt, men også de tause arbeiderne lengst ned i leverandørkjeden. Det er de som ofte er mest utsatt for menneskerettighetsbrudd. 

Samarbeid og god dialog = god praksis 

Flere selskap delte sine erfaringer. Blant annet Freyr ved Frode Hvattum og Blåbær Production ved Isabel Fredriksen. Begge snakket om viktigheten av samarbeid med organisasjoner for å utgjøre en større forskjell i leverandørkjeden. Blåbær som et lite selskap med fire ansatte, trakk også frem tett dialog og forutsigbarhet i samarbeid med leverandører. Videre å unngå ovenfra- og ned tilnærmingen i møte med leverandører, og å være seg bevisst forskjell i kunnskapsnivået som er ganske ulikt basert på hvor i verdikjeden en er. Det er også viktig å være tålmodig, jobbe langsiktig, samt velge ut leverandører som har forståelsen for arbeidet med aktsomhetsvurderinger. 

Fredriksen deltok i panel med Tone Cecilie Faugli fra Fairtrade Norge og Atle Høie fra IndustryAll om levelønn hvor de diskuterte hvordan oppnå levelønn og om Fairtrade er for dyrt, hvor Fairtrade poengterer anstendig betaling må til, og alle aktører har et ansvar. 

Ansvarlighet gir konkurransekraft og positivt omdømme  

I arbeid med aktsomhetsvurderinger og gjøre etisk handel til et konkurransefortrinn trakk Johnny Ottesen fra VOICE frem viktigheten av å være ærlig på det bedriften er god på og det man ikke er god på, samt finne ut hvordan bedriften kan bli hel ved. Elisabeth Hunter snakket om at Vinmonopolet som en statlig eid, – ikke-konkurransedrevet virksomhet, benytter arbeidet med etisk handel som positivt i omdømmebygging, og for å vise vilje og evne til å gjøre en forskjell. 

Konferansen ble avsluttet med Etisk handel-prisen, hvor Backe AS stakk av med seieren. Vi gratulerer nok en gang. Her kan du lese saken om prisen. 

Takk til alle som deltok! 

Tusen takk til alle som delte dagen med oss – og takk til alle som har gitt oss tilbakemelding.
Det er viktig for oss og nyttig for det videre arbeidet.
Evalueringen viser at deltakerne var enten svært fornøyd eller fornøyd med konferansen i sin helhet, og satt spesielt pris på variasjonen av innhold, både innlegg som hadde et globalt perspektiv og fra medlemmers virksomheter. Flere kommenterte også at det var veldig positivt og lærerikt med videoer fra prosjektene våre

Det er alltid rom for forbedringer, og noe av det som ble trukket frem som konstruktive tilbakemeldinger, var lengre tid til innleggene, mer dialog og tid til nettverksbygging i pausene. Dette er noe som tas med inn i planleggingen for neste år. 

Til dere som gleder dere til neste års konferanse , så kan dere holde av uke 17.  Vi kommer raskt tilbake til nøyaktig dato. Da er det også 25 års jubileum, så vi gleder oss til å starte planleggingen allerede nå. 

Her kan du se bilder fra konferansen.

Likte du innholdet?

Del gjerne posten med andre

cocoa plantation worker

Hva driver kakaoprisen opp? 

Depressed man standing behind a fence ,close up on face

Ny rapport lanseres 11. juni sammen med Etisk Handel Danmark, ETI Sweden og ETI UK.