Etisk handel Norge sin årsrapport for 2023

NIC_4592
I 2022 og 2023 hadde Etisk handel Norge nesten 30 prosent medlemsvekst til sammen og det er mange år siden sist vi opplevde så gode tall.

Vi har derfor også kunnet styrkemedlemstilbudet vårt med å ansette flere medlemsrådgivere
og antall årsverk er økt fra 10,3 til 12,9. Les årsrapporten her.

Den store interessen for bærekraftig forretningspraksis og medlemskap, er en kombinasjon av medlemsanbefalinger til leverandører
og forretningsforbindelser, den norske åpenhetsloven og lovkrav fra EU. Etisk handel Norge utvider nå sitt medlemstilbud på grunn av de økte lovkravene. Senhøsten igangsatte vi et eget CSRD-prosjekt med kompetanseheving og dobbelt vesentlighetsanalyserfor medlemmer og ikke-medlemmer.

Det har vært høyt aktivitetsnivå i 2023, og oppsummert har Etisk handel Norge styrket sin posisjon som Nordens
ledende flerpartssamarbeid og pådriver for bærekraftig forretningspraksis.

Likte du innholdet?

Del gjerne posten med andre

cocoa plantation worker

Hva driver kakaoprisen opp? 

Depressed man standing behind a fence ,close up on face

Ny rapport lanseres 11. juni sammen med Etisk Handel Danmark, ETI Sweden og ETI UK.