Hvor langt srekker næringslivets ansvar seg i konflikter og krig? Les vår nye veileder

Flags of Israel and Palestine behind the barbed wire
I en urolig og utrygg verden er det viktig at næringslivet bruker sine aktsomhetsvurderinger til å forebygge og redusere sin negative påvirkning på menneskerettighetene. En ny rapport og en ny guide skal hjelpe næringslivet i konfliktområder.

Her kan du lese hele veilederen

Virksomheter opererer i stadig mer utfordrende sammenhenger: fra konfliktsoner, til land som systematiske bryter menneskerettighetene.

I disse sammenhengene kan det være vanskelig, men desto viktigere, å gjennomføre due diligence for menneskerettigheter for å møte globale forventninger til ansvarlig næringsliv.

Rapporten inneholder en rekke eksempler på hvordan bedrifter håndterer sitt ansvar for menneskerettigheter i utfordrende sammenhenger, hvor det forventes at selskaper skal utføre risikobaserte aktsomhetsvurderinger for å identifisere, forhindre og begrense virksomhetens negative påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.

Dette inkluderer også nedstrøms-aktsomhetsvurderinger på videresalg av produkter og tjenester. Mens åpenhetslovens definisjon av nedstrøms er noe snevrere enn OECDs, så presiserer Forbrukertilsynet på sine nettsider at OECDs reviderte «Retningslinjene anbefaler nå at virksomheter i sine aktsomhetsvurderinger tar i betraktning kjente eller rimelig forutsigbare omstendigheter knyttet til bruken av deres produkter eller tjenester som kan føre til negative konsekvenser».

Når det er krig og væpnet konflikt, øker graden av alvorlige brudd på menneskerettighetene og virksomhetene må gjøre skjerpede aktsomhetsvurderinger. Det finnes lite veiledning på området, men Etisk handel Norge publiserte nylig veilederen Hightened Due Diligence i Challenging Contexts.

Rapporten inneholder en rekke eksempler på hvordan bedrifter håndterer sitt ansvar for menneskerettigheter i utfordrende sammenhenger.

Rapporten gir en oversikt og introduksjon til:

  • Sentrale prinsipper for ansvarlig forretningsførsel, også i utfordrende sammenhenger.
  • Kasusstudier fra bedriftspraksis i Ukraina, Myanmar, Palestina, Kina, Ghana, Elfenbenskysten og Yemen.
  • En oversikt over nyttige instruksjoner og ressurser for arbeidet.

Denne rapporten er rettet mot bedrifter, men er også relevant for innkjøpsavdelinger i offentlige institusjoner og sivilsamfunnsorganisasjoner.

Kilde

Denne rapporten er utarbeidet av Joint ETIs som består av Ethical Trade Denmark, Ethical Trade Norway, Ethical Trading Initiative in Great Britain og Ethical Trading Initiative Sweden (ETI Sweden).

Åpenhetsloven pålegger norske virksomheter å gjøre aktsomhetsvurderinger etter OECDs 6-trinns modell. Norge har tilsluttet seg OECDs retningslinjer om ansvarlig næringsliv

Likte du innholdet?

Del gjerne posten med andre

Tranemo

Velkommen til Tranemo Workwear AS som nytt medlem

ian-taylor-Qp2Oo15HLzA-unsplash

Pride handler om menneskerettigheter – næringslivet har også et ansvar