Hvordan jobber Beer Sten med HMS?

EM2_4753
Silje Marie svarthvitt DSC_9220
Silje Marie Rosenlund
Seniorrådgiver
Monica Sander, daglig leder i Beer Sten forteller at noen av deres mest effektive tiltak i arbeid med HMS er besøk, dialog og kommunikasjon. I denne saken forteller hun mer om tiltak og utfordringer i arbeidet med HMS.

Beer Sten er en familiebedrift som har produsert og levert naturstein gjennom mange generasjoner. Beer Sten er medlem av Etisk handel Norge, de jobber systematisk med HMS og har HMS som en av sine vesentlige risikoer (salient risks) i aktsomhetsvurderingene.

Hvordan jobber Beer Sten med HMS?

– Vi jobber direkte i leverandørkjeden med å informere og spre kunnskap om hvorfor det er viktig å ha et kontinuerlig fokus på HMS, sier daglig leder Monica Midtun Sander

– Vi snakker med ledere, men også direkte med arbeidere. Vi etterstreber å kommunisere på lokalt språk og med bilder og eksempler ved behov, sier hun.

Noen ganger tar de med ulike former for verneutstyr ut i produksjonen og lar arbeidere teste ut nye briller, masker eller annet. Gjennom handlingene formidler de ikke bare kunnskap, men viser at HMS er viktig ved å bruke tid på dette når de besøker leverandører.

De har også en innkjøpspolicy som sier at de aldri benytter en ny leverandør uten å selv ha besøkt fysisk og sjekket fabrikken eller produksjonsfasilitetene først.

Beer Sten gjør egne eller tredjeparts revisjoner hos leverandører og de gjør en årlig aktsomhetsvurdering der de kartlegger risiko knyttet til HMS i leverandørkjeden. De sender ut et spørreskjema en gang i året til alle leverandører der de stiller spørsmål om rutiner, utfordringer og eventuelt muligheter knyttet til HMS. Aktsomhetsvurderingene og svarene i spørreskjema følges opp både i fysiske og digitale møter hos leverandørene.

– Vi er klare og tydelige i dialogen vår med leverandør om at HMS er viktig og at vi gir innspill knyttet til spesifikke utfordringer eller når vi ser et forbedringspotensial, sier Monica Sander (bilde).

Hvilke utfordringer møter Beer Sten i arbeidet?

Mye av Beer Stens fokus og oppfølging er rettet mot bruk av Personal Protection Equipment (PPE), utstyr som reduserer farer som kan forårsake alvorlige skader eller sykdommer. Utfordringen er at det kan være vanskelig å finne PPE som er effektivt og behagelig. Det kan føles ubehagelig eller uvant, noe som gjør arbeiderne motvillige til å bruke det.

Holdninger, handling og kunnskap kan også være utfordrende, og gammel vane er vond å vende. Det å endre gamle mønster og holdninger er svært krevende.

– Vi opplever «det skjer ikke meg»-holdninger. Arbeiderne sier at det går bra og at de ikke blir skadet, så de velger å ikke bruke verneutstyr fordi de synes det er mer behagelig uten, sier Sander.

Sander understreker at mangel både på kunnskap og konsekvenstenking er utfordrende. Dette kan gjelde både hos arbeidere, men også i ledelse administrasjon hos deres leverandører. Videre sier hun at konsekvensene av å ikke ta HMS på alvor ofte undervurderes.

En annen utfordring er distanse og kulturelle forskjeller.

-Distanse til leverandørene kan skape utfordringer i forhold til å videreformidle kunnskap, samt kontrollere ofte nok til å skape gode vaner og varig endring, sier Sander.

– Vi møter noen ganger store kulturelle forskjeller i andre land. Men vi kan også møte utdaterte holdninger i Norge, avslutter hun.

Hvilke tiltak har vært mest effektive?

– De mest effektive tiltakene er besøk av fabrikk før handel. På denne måten kan de unngå useriøse aktører og utvikle samarbeid med seriøse aktører, sier Sander.

I tillegg løfter hun frem jevn og tydelig kommunikasjon med leverandør og direkte dialog ute i produksjon som gode og effektive tiltak.


HMS er et av Etisk handel Norges 13 prinsipper for bærekraftig forretningspraksis som alle våre medlemmer er forpliktet til å jobbe etter.

Her er flere saker og arrangement om HMS:


Webinar 28. mai: Hvordan jobbe med HMS i leverandørkjeden, med International Accord

HMS er en menneskerettighet

Likte du innholdet?

Del gjerne posten med andre

cocoa plantation worker

Hva driver kakaoprisen opp? 

Depressed man standing behind a fence ,close up on face

Ny rapport lanseres 11. juni sammen med Etisk Handel Danmark, ETI Sweden og ETI UK.