Åpent for alle

Hvordan jobbe med HMS i leverandørkjeden?

HMS er en menneskerettighet – likevel er arbeidere rundt om i verden utsatt for mange risikoer for arbeidsulykker. Kom på webinar 28.mai for å lære mer om hvordan du kan jobbe mer systematisk med HMS.

Åpent for alle

Om 2 timer
28. mai
12:00
- 13:00

Hvor

Språk

Norsk, Engelsk

Pris

Arrangementet er gratis og åpent for alle

Bidragsytere

Kaja Elise Gresko DSC_9104
Kaja Elise Gresko
Seniorrådgiver
Silje Marie svarthvitt DSC_9220
Silje Rosenlund
Seniorrådgiver
Clare International Accord
Clara Kamphorst
Stakeholder Engagement Manager
Koen Oosterom_international Accord
Koen Oosterom
Head of Signatory Engagement

HMS er et Etisk Handel Norges prinsipper og en viktig del av våre og våre medlemmers prioriteringer.

I dette webinaret vil vi diskutere tiltak for å forhindre brudd på HMS i leverandørkjeden og hvordan det jobbes med HMS-tiltak i høyrisikoland.

Vi får besøk av Koen Oosterom og Clara Kamphorst fra International Accord som skal presentere deres arbeid med helse og sikkerhet i tekstil- og klesindustrien.

Etisk Handel Norge vil også presentere hvordan virksomheter systematisk kan jobbe med HMS i virksomheten og i leverandørkjeden.

Vi vil også sørge for nok tid til å stille spørsmål og dele kunnskap og god praksis. Gjerne tenk over spørsmål eller om du il dele erfaringer i forkant.

Deler av webinaret vil være på engelsk.

Webinaret er gratis og åpent for alle

Velkommen!