Login

Utfordringer i leverandørkjeden

Utfordringer i leverandørkjeden

I globale leverandørkjeder er prispresset stort. Ofte går det utover hensynet til menneskene som lager produktene våre, lokalsamfunnene de lever i,  husdyr og arbeidsdyr, og naturressursene som brukes i produksjonen.

I mange produksjonsland for varer som selges i norske butikker er myndighetens implementering av miljø- og arbeidslovgivning svak. I tillegg er korrupsjonsrisikoen ofte høy og brudd på menneskerettighetene et alvorlig problem.

Visste du at:

  • 300 millioner arbeidstakere lever i ekstrem fattigdom, mange flere lever i relativ fattigdom
 
  • De 50% fattigste i verden fikk 12% av inntekstveksten mellom 1980 og 2016
 
  • 4 milliarder mennesker, nesten 2/3 av verdens befolkning, opplever alvorlig vannmangel minst én måned hvert år
 
  • Verdens CO2-utslipp må kuttes med over 50% innen 2030, og nå null innen 2050, for å begrense global oppvarming til 1,5°C, som anbefalt av FN-eksperter
 
  • Nesten 3 millioner mennesker dør hvert år på grunn av arbeidsrelatert sykdom eller ulykke
 
  • Kvinner tjener ca. 20% mindre enn menn på verdensbasis
 
  • I 2019 ble arbeidere i 52 land utsatt for vold og fagforeningsrepresentanter drept i 10 land
 
  • 25 millioner mennesker er i tvangsarbeid, 16 millioner i privat sektor

 

  • Årlig slaktes 70 milliarder kyllinger, griser, sauer og kuer, og mellom 51 og 167 milliarder oppdrettsfisk