I globale leverandørkjeder er prispresset stort, og ofte går det utover hensynet til menneskene som lager produktene våre, lokalsamfunnene de lever i, og naturressursene som brukes i produksjonen.

I mange produksjonsland for varer som selges i norske butikker er myndighetens implementering av miljø- og arbeidslovgivning svak. I tillegg er korrupsjonsrisikoen ofte høy og brudd på menneskerettighetene et alvorlig problem.


Visste du at:

  • 300 millioner arbeidstakere lever i ekstrem fattigdom, mange flere lever i relativ fattigdom

  • De 50% fattigste i verden fikk 12% av inntekstveksten mellom 1980 og 2016

  • 4 milliarder mennesker, nesten 2/3 av verdens befolkning, opplever alvorlig vannmangel minst én måned hvert år
 
  • Verdens CO2-utslipp må kuttes med over 50% innen 2030, og nå null innen 2050, for å begrense global oppvarming til 1,5°C, som anbefalt av FN-eksperter

  • Nesten 3 millioner mennesker dør hvert år på grunn av arbeidsrelatert sykdom eller ulykke

  • Kvinner tjener ca. 20% mindre enn menn på verdensbasis

  • I 2019 ble arbeidere i 52 land utsatt for vold og fagforeningsrepresentanter drept i 10 land

  • 25 millioner mennesker er i tvangsarbeid, 16 millioner i privat sektor