Login

Din rolle

Din rolle

Vi tilbyr våre medlemmer veiledning og verktøy, som setter dem i stand til å håndtere utfordringer knyttet til etisk handel i leverandørkjeden. Etisk handel Norge har også en pådriverrolle for at flere skal jobbe med etisk handel.

Å drive en mest mulig bærekraftig bedrift handler om å ta samfunnsansvar i alle ledd, fra minst mulig klima-avtrykk hos bedriften og i selskapets leverandørkjeder, til å håndtere risiko for skade på mennesker, samfunn og miljø.

 

Et ansvarlig næringsliv

Stadig flere får øynene opp for hva det vil si å være en del av et ansvarlig næringsliv. Utover å følge lover og forventninger som det blir stadig flere av, så handler det også om hva din bedrift vil være og hvordan du vil fremstå. 

 

Næringslivet vil også spille en nøkkelrolle om Paris-avtalens mål om å unngå global oppvarming på mer enn 1.5 grader skal nås.

 

Inntil 2021 har det ikke vært noen lov som forbyr eller hindrer norske virksomheter å importere varer som er laget under ulovlige forhold, som barnearbeid og ekstrem bruk av overtid. Ved åpenhetsloven som ble vedtatt juni 2021 og som iverksettes i 2022, må imidlertid selskapene selv kunne dokumentere hvor varene handles fra, og at varene ikke produseres i strid med arbeids- og menneskerettigheter. 

Arbeidet med etisk handel er noe virksomheten selv må ta tak i. Etisk handel Norge tilbyr medlemskap og gjennom det hjelper vi til med veiledning og verktøy.

Rådgiving og verktøy

 

Vi veileder og gir individuell rådgivning  til våre medlemmer i forhold til deres fremdrift i arbeidet med etisk handel og i deres møte med utfordringer i leverandørkjeder. Våre medlemmer rapporterer åpent om status og fremdrift i arbeidet med etisk handel etter mal fra Etisk handel Norge. Rapporteringen er et verktøy for virksomheter for å sette konkrete mål for videre arbeid og evaluere egen innsats.

 

Medlemskapet gir også tilgang til våre medlemssider, verktøy, nettverk, kurs og seminarer. På våre medlemssider vil du finne de fleste av  Etisk handel Norges maler og verktøy, alt fra mal for retningslinjer for etisk handel (CoC), handlingsplaner og egenrapporteringsskjema for agenter og produsenter.
 
Vi gir også rådgivning og arrangerer kurs i produsentland. Vi arrangerer kurs for våre medlemmers leverandører i bla Kina, Vietnam, India og Bangladesh.
 

Stadig utvikling

 

Etisk handel Norge utvikler og forbedrer stadig verktøy og samarbeider med flere organisasjoner om å dele og videreutvikle ressurser. På dette feltet er erfaringsdeling essensielt og sammen gjør vi arbeidet med etisk handel mer ressurseffektivt.