Vi tilbyr våre medlemmer veiledning og verktøy, som setter dem i stand til å håndtere utfordringer knyttet til etisk handel i leverandørkjeden. Etisk handel Norge har også en pådriverrolle for at flere skal jobbe med etisk handel.

Inntil 2021 har det ikke vært noen lov som forbyr eller hindrer norske virksomheter å importere varer som er laget under ulovlige forhold, som barnearbeid og ekstrem bruk av overtid. Ved åpenhetsloven som ble vedtatt juni 2021 og som iverksettes i 2022, må imidlertid selskapene selv kunne dokumentere hvor varene handles fra, og at varene ikke produseres i strid med arbeids- og menneskerettigheter.   Arbeidet med etisk handel er noe virksomheten selv må ta tak i. Etisk handel Norge tilbyr medlemskap og gjennom det hjelper vi til med veiledning og verktøy.

Rådgiving og verktøy

Vi veileder og gir individuell rådgivning  til våre medlemmer i forhold til deres fremdrift i arbeidet med etisk handel og i deres møte med utfordringer i leverandørkjeder. Våre medlemmer rapporterer åpent om status og fremdrift i arbeidet med etisk handel etter mal fra Etisk handel Norge. Rapporteringen er et verktøy for virksomheter for å sette konkrete mål for videre arbeid og evaluere egen innsats.

Medlemskapet gir også tilgang til våre medlemssider, verktøy, nettverk, kurs og seminarer. På våre medlemssider vil du finne de fleste av  Etisk handel Norges maler og verktøy, alt fra mal for retningslinjer for etisk handel (CoC), handlingsplaner og egenrapporteringsskjema for agenter og produsenter.
 
Vi gir også rådgivning og arrangerer kurs i produsentland. Vi arrangerer kurs for våre medlemmers leverandører i bla Kina, Vietnam, India og Bangladesh.
 

Stadig utvikling

Etisk handel Norge utvikler og forbedrer stadig verktøy og samarbeider med flere organisasjoner om å dele og videreutvikle ressurser. På dette feltet er erfaringsdeling essensielt og sammen gjør vi arbeidet med etisk handel mer ressurseffektivt.