Loven vil gjelde rundt 9000 norske virksomheter. Den vil også få ringvirkninger for mindre selskaper.Og på sikt kan også disse bedriftene bli omfattet av åpenhetsloven og bli pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger.