• Loven vil gjelde rundt 9000 norske virksomheter. Den vil også få ringvirkninger for mindre selskaper. Og på sikt kan også disse bedriftene bli omfattet av åpenhetsloven og bli pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger.
  • Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

Større virksomheter er definert som:

Alle virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5

Eller som på balansedagen overskrider minst to av følgende vilkår:

Salgsinntekt: 70 millioner kroner

Balansesum: 35 millioner kroner

Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Merk at morselskaper er omfattet dersom mor- og datterselskaper oppfyller kravene sett som en enhet.