Etisk handel Norge har i 20 år arbeidet med næringsliv og menneskerettigheter. Vi kjenner til de mange utfordringene selskaper møter i sine leverandørkjeder. 

Mange interesserte som jobber i en rekke virksomheter, har allerede deltatt på våre kurs om åpenhetsloven, og gjennom årenes løp har vi hjulpet svært mange firmaer med aktsomhetsvurderinger.

Medlemmer av Etisk handel Norge rapporterer allerede på aktsomhetsvurderinger opp mot et objektivt basisnivå, og vil dermed kunne oppfylle lovkravene i åpenhetsloven. Vi veileder og gir individuell rådgivning  til våre medlemmer i forhold til deres fremdrift i arbeidet med etisk handel og i deres møte med utfordringer i leverandørkjeder.

Ikke nøl med å ta kontakt med kommunikasjonsansvarlig Espen Utaker for å få vite mer om åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger, og om hvordan Etisk handel Norge kan hjelpe din virksomhet.

Ta kontakt med Espen Utaker for en uformell prat

47 46 87 08