Åpenhetsloven ble vedtatt i Stortinget i juni 2021.  Loven vil pålegge store og mellomstore bedrifter en informasjonsplikt og en plikt til å gjøre aktsomhetsvurderinger. Etisk handel Norge har brukt aktsomhetsvurderinger som vår metodikk i mange år allerede, og står klare til å hjelpe din bedrift til å overholde lovkravene

Formålet med den nye åpenhetsloven er at norske selskaper skal få bedre oversikt over risikoen for brudd på menneskerettigheter i sine leverandørkjeder. Derfor blir også loven kalt for «Menneskerettighetsloven for næringslivet».

Loven vil kunne utgjøre en betydelig positiv forskjell, og arbeidsforholdene for mange millioner arbeidere i norske virksomheters leverandørkjeder, kan bli forbedret. Og Norge kan igjen komme i førersetet internasjonalt som et foregangsland for ansvarlig næringsliv og bærekraftig forretningspraksis.

 

Stortingsvedtaket i korthet:

«Stortinget har vedtatt den nye åpenhetsloven som har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester. Loven skal sikre åpenhet om leverandørkjeder og pålegger virksomhetene å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Allmennheten gis tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Større norske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge og i utlandet, og større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge og er skattepliktige her, omfattes av loven. Forbrurkertilsynet får ansvar for å føre tilsyn med loven og gi veiledning til virksomhetene. Forslag om å pålegge virksomhetene som omfattes av loven å offentliggjøre varenes produksjonssted fikk ikke flertall.»