Hva betyr loven?

Åpenhetsloven ble vedtatt i Stortinget i juni 2021.  Loven pålegger store og mellomstore bedrifter en informasjonsplikt og en plikt til å gjøre aktsomhetsvurderinger. 

Etisk handel Norge har brukt aktsomhetsvurderinger som vår metodikk i mange år allerede, og står klare til å hjelpe din bedrift til å overholde lovkravene

Formålet med den nye åpenhetsloven er at norske selskaper skal få bedre oversikt over risikoen for brudd på menneskerettigheter i sine leverandørkjeder og fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Derfor blir også loven kalt for «Menneskerettighetsloven for næringslivet». Loven skal også sikre allmenheten tilgang til informasjon. 

Vil bety en betydelig positiv forskjell

Loven vil kunne utgjøre en betydelig positiv forskjell, og arbeidsforholdene for mange millioner arbeidere i norske virksomheters leverandørkjeder, kan bli forbedret. Og Norge kan igjen komme i førersetet internasjonalt som et foregangsland for ansvarlig næringsliv og bærekraftig forretningspraksis.

Forankring 

Det er Forbrukertilsynet fører tilsyn med «lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold» – også kalt åpenhetsloven.  Forbrukertilsynet skriver at det er viktig at arbeidet med åpenhetsloven forankres i virksomhetens ledelse og styre. Det må settes av tilstrekkelige ressurser til arbeidet for å påse at virksomhetens retningslinjer og interne systemer overholder kravene i åpenhetsloven. Det bør fordeles ansvar for etterlevelse av loven i virksomheten, og etableres gode rutiner for hvordan forespørsler om informasjon skal håndteres.

Stortingsvedtaket i korthet:

«Stortinget har vedtatt den nye åpenhetsloven som har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester. Loven skal sikre åpenhet om leverandørkjeder og pålegger virksomhetene å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Allmennheten gis tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Større norske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge og i utlandet, og større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge og er skattepliktige her, omfattes av loven. Forbrurkertilsynet får ansvar for å føre tilsyn med loven og gi veiledning til virksomhetene. Forslag om å pålegge virksomhetene som omfattes av loven å offentliggjøre varenes produksjonssted fikk ikke flertall.»

Ta kontakt med Espen Utaker for en uformell prat

47 46 87 08