Initiativ for etisk handel

IEH

IEH

IEH er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel. Formålet er å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

Les mer »

IEH kurs og seminarer

Eksterne arrangementSkoindustrien i søkelyset

Skoindustrien i søkelyset

Fair Action og Change Your Shoes har sluppet rapporten “Trampling workers rights underfoot”. IEH-medlem Euro Sko er blant foretakene som deltok i undersøkelsen, med åpenhet om sitt arbeid og bevissthet om forbedringspotensial. Les mer »Arbeidsrettigheter under press

Arbeidsrettigheter under press

ITUC (International Trade Union Confederation) har lansert sin Global Rights Index for 2016, hvor det fremkommer at arbeidsrettigheter ble svekket i nærmest alle verdensdeler, blant annet gjennom brutale aksjoner mot ytringsfrihet og retten til å sam... Les mer »

Flere nyheter

Kom i gang »

IEHs modell for etisk handel viser hvordan du kan jobbe systematisk og målrettet med etisk handel i din leverandørkjede

Les mer »

Bli medlem i IEH »

Medlemmer i IEH får tilgang til verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel i leverandørkjeden

Gå til


Veileder: Human Rights Due Diligence

Veilederen ”A Guide to Human Rights Due Diligence in Global Supply Chains” beskriver hvordan små og store virksomheter kan utføre ” due diligence” for å unngå brudd på menneskerettigheter.

Les mer »

LRN

Local Resources Network (LRN) er et nettverk av lokale organisasjoner som kan bistå med kartleggings- og forbedringsarbeid. Medlemmer i IEH har fri tilgang til LRN. IEH har ansvaret for å drifte LRN.

Gå til »