Initiativ for etisk handel

IEH

IEH

IEH er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel. Formålet er å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

Les mer »

IEH kurs

Eksterne arrangement


Krav til etisk handel i offentlig innkjøp i Sverige

Krav til etisk handel i offentlig innkjøp i Sverige

I juni i år vedtok Stortinget ny lov om offentlige anskaffelser. §5 i den nye loven pålegger offentlige oppdragsgivere å stille krav til etisk handel i risikoanskaffelser – og å følge opp kravene. På samme tid – i juni - la den svenske regjeringen fr... Les mer »


Bærekraftig bomull på fremmarsj

Bærekraftig bomull på fremmarsj

I 2015 var 1,5 millioner bomullsprodusenter lisensiert til å selge «better cotton», som tilsvarte 11,9 prosent av den globale bomullshandelen, står det i rapporten til Better Cotton Initiative (BCI). Tre av IEHs medlemmer - Varner, Hennes & Mauritz o... Les mer »


Tilbyr fagutdanning til unge tekstilarbeidere

Tilbyr fagutdanning til unge tekstilarbeidere

I 2009 ble Varner med i det skandinaviske pilot-prosjektet Work2Learn (W2L), ledet av Redd Barna, for å møte utfordringene med unge tekstilarbeidere i Bangladesh på en realistisk måte. I vår god-praksis-artikkel kan du lese mer om hva de oppnådde, hv... Les mer »


Fra lov til praksis

Fra lov til praksis

I juni vedtok Stortinget ny lov om offentlige anskaffelser. §5 i den nye loven pålegger oppdragsgivere å vurdere risikoen for brudd på grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter. Les mer »

Flere nyheter

Kom i gang »

IEHs modell for etisk handel viser hvordan du kan jobbe systematisk og målrettet med etisk handel i din leverandørkjede

Les mer »

Bli medlem i IEH »

Medlemmer i IEH får tilgang til verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel i leverandørkjeden

Gå til


Veileder: Human Rights Due Diligence

Veilederen ”A Guide to Human Rights Due Diligence in Global Supply Chains” beskriver hvordan små og store virksomheter kan utføre ” due diligence” for å unngå brudd på menneskerettigheter.

Les mer »

LRN

Local Resources Network (LRN) er et nettverk av lokale organisasjoner som kan bistå med kartleggings- og forbedringsarbeid. Medlemmer i IEH har fri tilgang til LRN. IEH har ansvaret for å drifte LRN.

Gå til »