Har du kontroll på hvilken påvirkning din virksomhet har på mennesker, samfunn og miljø? Vår søsterorganisasjon i Danmark, Dansk Initiativ for Etisk Handel,  har laget guiden «De 6 due diligence-skridt».  Denne guiden tar deg steg for steg gjennom de seks trinnene i aktsomhetshjulet.


En grunnleggende forventning for alle selskaper er at de respekterer og jobber strukturert med menneskerettigheter i sin verdikjeden.
Denne prosessen kalles aktsomhetsvureringer (due diligence) for menneskerettigheter. Når åpenhetsloven innføres 1. juli 2022 vil alle store- og mellomstore selskaper måtte utgjøre aktsomhetsvurderinger. Guiden er laget spesielt for matvare-bransjen, men pedagogikken og spørsmålene er den samme uansett bransje.


Ved å følge  guiden gjennom de seks trinnene vil du kunne se hvilke spørsmål din bedrift må kunne svare på for å overholde internasjonale og nasjonale standarder og lover, som kommer om kort tid.