Publikasjon - Etisk Handel

Her finner du Etisk handel Norge sine publikasjoner

OECDs veileder

OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv Næringslivet spiller en avgjørende rolle for at vi skal nå FNs bærekraftmål. Et velfungerende og ansvarlig næringsliv er

Les mer »

Risikostyring og kontraktsoppfølging

Risikostyring og kontraktsoppfølging  Veilederen “Risikostyring og kontraktsoppfølging i offentlige anskaffelser: En praktisk veileder for innkjøpere” omhandler etisk handel i offentlige anskaffelser og har en risikobasert

Les mer »