Kontakt oss

Publikasjon

Publikasjon

Her finner du Etisk handel Norge sine publikasjoner

Risikostyring og kontraktsoppfølging

Veilederen “Risikostyring og kontraktsoppfølging i offentlige anskaffelser: En praktisk veileder for innkjøpere” omhandler etisk handel i offentlige anskaffelser og har en risikobasert tilnærming til tematikken.

Les mer »

OECDs veileder

Næringslivet spiller en avgjørende rolle for at vi skal nå FNs bærekraftmål. Et velfungerende og ansvarlig næringsliv er nøkkelen til å skape arbeidsplasser og økonomisk

Les mer »