Etiske krav i offentlige anskaffelser

Risikostyring og kontraktsoppfølging

Veilederen “Risikostyring og kontraktsoppfølging i offentlige anskaffelser: En praktisk veileder for innkjøpere” omhandler etisk handel i offentlige anskaffelser og har en risikobasert tilnærming til tematikken.

 

Veilederen, tar som første i sitt slag, opp i seg rammeverket «FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter» (UNGP), som slår fast staters plikter og næringslivets ansvar for å forhindre brudd på slik rettigheter. Dette gjelder også for offentlig sektor.

 

Den nye veilederen og verktøyet bygger på en ny metode for risikoanalyse som prioriterer risiko for de «mest alvorlige bruddene».

 

 

Lastned rapporten ↓

Del posten med ....