Etisk handel Norge lanserer oversikt over ulike merke- og sertifiseringsordninger for å bidra til økt kompetanse i markedet

Mange virksomheter bruker sosiale sertifiserings- og merkeordninger som ett av flere tiltak i sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger og leverandøroppfølging. Det finnes svært mange ulike ordninger og det kan være vanskelig å vite hva som er forskjellen mellom dem.

Bruken av slike ordninger krever derfor at den som stiller krav vet hva ordningene innebærer og bruker dette på en hensiktsmessig og god måte. Etisk handel Norge har utviklet denne oversikten for å nettopp bidra til økt generell kompetanse knyttet til hva ulike ordninger krever i sine kriteriesett. Vi har lagt opp veilederne slik: 

  • Dagligvare
  • Tekstil
  • Produkter og merkerordninger
  • System, revisjon og rapporteringsstandarder

 

Sertifiserings- og merkeordninger er ett av flere tiltak for å stoppe, redusere og forebygge virksomhetens negative påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø. Slike ordninger og revisjonsrapporter kan være en god inngang til økt dialog, samarbeid og forståelse for leverandørenes utfordringer, men bør alltid iverksettes med komplementerende tiltak.

De fleste kriteriesett blir evaluert og oppdatert med jevne mellomrom. Etisk handel Norge tar forbehold om at kriteriesettene kan bli oppdatert etter vår gjennomgang og vurdering. Selv om Etisk handel Norge har vurdert kriteriesettet til et visst nivå, sier ikke oversikten noe om kvaliteten på ordningenes bakenforliggende dokumentasjon, eller ordningenes oppfølging og gjennomgang av kriteriene da dette ikke er noe vi har sjekket. Noen ordninger er også tiltenkt gjennomført i kombinasjon med andre, eller har tilleggsmoduler. Dette er ikke en del av omfanget i oversikten. Derfor er det viktig at virksomheten selv setter seg inn i gjeldene versjoner, krav og kriterier for aktuell ordning og vurderer dette opp mot egne krav og forventninger. Noen ordninger har også et speisifkt formål med begrenset omfang.

 

 alt=

 

 

 

 

 

 

 

Fyll inn skjema og få tilsendt dokumentene direkte til din epost.

 

Due diligence in agricultural supply chains: Counteracting exploitation of migrant workers in Italian tomato production

  1. Italy is currently the third largest producer of processed tomato products, and accounts for 50% of the European Union’s overall production.

Approximately 350 000 migrants travel to Italy every year. In some cases, the poor living and working conditions of rural jobs are an extension of the ordeal migrants endure in leaving their home countries.

 

Norwegian food retailers have initiated a project (2014) under the umbrella of the Ethical Trading Initiative Norway (IEH). This became a multi-stakeholder project, with participation from diverse range of IEH members including Norwegian trade unions and employer organisations. The project attempts to tackle the issues of labour exploitation in the supply chain of processed tomato products sourced from Italy. The project is carried out in collaboration with IEH’s sister organisations in the UK (ETI) and in Denmark (DIEH). It is funded by IEH, Norwegian and UK retailers, and the Norwegian Labour Organisation (LO). To achieve its objectives, the project team is working with a range of stakeholders, including Italian trade unions, producers associations, NGOs, OECD contact point, and research institutions.

Here is the report from the project.