Login

Wool and mohair from South Africa

Ethical Trade Norway is engaged in a due diligence project in the wool and mohair industries in South Africa. The project is initiated by textile members sourcing from South Africa, and is funded by NORAD.   Project goals. The project aim is to identify the risk of labour, environmental and animal welfare issues in the supply […]

Risikostyring og kontraktsoppfølging

Veilederen “Risikostyring og kontraktsoppfølging i offentlige anskaffelser: En praktisk veileder for innkjøpere” omhandler etisk handel i offentlige anskaffelser og har en risikobasert tilnærming til tematikken.   Veilederen, tar som første i sitt slag, opp i seg rammeverket «FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter» (UNGP), som slår fast staters plikter og næringslivets ansvar for å […]

Strengthening practices in the Vietnamese cashew nut industry

Dagligvarebransjen importerer cashewnøtter for 120 millioner NOK i året og ca. 60 % av alle cashewnøtter kommer fra Vietnam. Halvparten av nøttene som kommer fra Vietnam høstes i Vietnam og Kambodsja, mens resten kommer fra det afrikanske kontinentet.   Prosjektet skal først og fremst forbedre forholdene for arbeidere i Vietnam. Men prosjektet fokuserer også på […]