Ønsker din virksomhet å bli medlem i Etisk handel Norge? Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg for videre oppfølging. Har du spørsmål? Kontakt Simen Høy Dypvik på tlf 41249005 eller simen@etiskhandel.no

Medlemskontingenten bestemmes ut fra type virksomhet, der hver ulike type virksomhet har et eget fordelingsgrunnlag.

Organisasjoner har tre betalingsgrupper, prisen settes ut i fra omsetning og antall ansatte.

kommuner og fylkeskommuner settes prisen ut i fra antall innbyggere

bedrifter er det omsetningen som avgjør hva kontingenten blir. Under finner du minimums- og maksimumsgrenser. Lurer du på hva kontingenten vil være for din virksomhet? Send oss en mail, så hjelper vi deg med utregningen.

For organisasjoner:

  • Minimumsgrensen 6 900
  • Maksimumsgrensen 39 300

For kommuner og fylkeskommuner:

  • Minimumsgrensen 22 300
  • Maksimumsgrensen 90 100

For bedrifter og annen offentlig virksomhet:

  • Minimumsgrensen 6 900
  • Maksimumsgrensen 124 200

Om virksomheten

Kontaktperson

Medlemskap

Les her om Etisk handel Norges behandling av personopplysninger