Ønsker din virksomhet å bli medlem i Etisk handel Norge? Kontakt Espen Utaker på telefon 47468708 eller espen@etiskhandel.no

NB! Vennligst merk at konkurrerende virksomheter o.l. vanligvis ikke tas opp som medlem i Etisk handel Norge.