Bærekraft 17

Bærekraft 17 er en samarbeidsarena for offentlig sektor i regi av Etisk handel Norge og offentlige virksomheter.
Participating companies

Bærekraft 17 skal gi bærekraftige og effektive anskaffelser av høy kvalitet, som fremmer respekt for grunnleggende menneskerettigheter i risikoanskaffelser.

Fremmer og muliggjør samarbeid mellom anskaffelsesmiljøer

Bærekraft 17 er en møteplass og arena for erfaringsutveksling og kompetansebygging innen leverandørkjedeoppfølging. Prosjektet har som målsetting å bidra til mer effektiv og bedre oppfølging av risiko i offentlige anskaffelser gjennom utvikling og strømlinjeforming av krav og prosesser.

Bærekraft 17 fremmer og muliggjør samarbeid mellom anskaffelsesmiljøer. Etiske kontraktsvilkår for etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter er utviklet av Etisk handel Norge og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og kontraktsvilkårene ligger til grunn for prosjektet.

Et slikt samarbeid som prosjektet har lagt opp til med organisering i kategoriteam og deling av informasjon, har et stort potensiale. Mange offentlige oppdragsgivere har felles leverandører. Oppfølging av felles leverandører kan gjøres av noen få, på vegne av andre, også når varer som leveres er forskjellige.

Bygg og anlegg, IKT, tekstil og medisinsk materiell

Bærekraft 17 har et eget kategoriteam for bygg og anlegg som møtes jevnlig. Kategoriteamet utvikler egne krav og legger til rette for arenaer for diskusjon om utvikling på risikoteamer knyttet til bygg og anlegg.

Bærekraft 17 har også lagt til rette for felles innsats på IKT, tekstil og medisinsk materiell.

Tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper dem med utfordringer knyttet til etisk handel og offentlige anskaffelser.

Her kan du lese aktuelle saker om Etisk handel Norges arbeid med offentlig sektor:

Solcelleproduksjon har høy risiko for tvangsarbeid. Hva kan offentlige oppdragsgivere gjøre? – Etisk Handel 

Innspill til ny lov om offentlig anskaffelser – Etisk Handel

For more information

Jonas Ådnøy Holmqvist_8943
Jonas Ådnøy Holmqvist
Seniorrådgiver
93253397
jonas@etiskhandel.no

Les videre

Tranemo

Velkommen til Tranemo Workwear AS som nytt medlem

ian-taylor-Qp2Oo15HLzA-unsplash

Pride handler om menneskerettigheter – næringslivet har også et ansvar