Bærekraft 17

Bærekraft 17 er et innovativt pilotprosjekt i regi av Etisk handel Norge og offentlige virksomheter
Participating companies

Prosjektet har som målsetting å øke kompetanse og tilgjengelig kunnskap om risiko i leverandørkjeder og å utvikle felles metode og verktøy for mer effektivt arbeid med etisk handel i offentlig sektor. Bærekraft 17 skal gi bærekraftige og effektive anskaffelser av høy kvalitet, som fremmer respekt for grunnleggende menneskerettigheter i risikoanskaffelser. 

Fremmer og muliggjør samarbeid mellom anskaffelsesmiljøer

Bærekraft 17 fremmer og muliggjør samarbeid mellom anskaffelsesmiljøer. Etiske kontraktsvilkår for etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter er utviklet av Etisk handel Norge og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og kontraktsvilkårene ligger til grunn for prosjektet. 

Et slikt samarbeid som prosjektet har lagt opp til med organisering i kategoriteam og deling av informasjon, har et stort potensial. Mange offentlige oppdragsgivere har felles leverandører. Oppfølging av felles leverandører kan gjøres av noen få, på vegne av andre, også når varer som leveres er forskjellige. 

Bygg og anlegg

Arbeidet i Bærekraft 17 er organisert i kategoriteam og det er per nå et aktivt kategoriteam: bygg og anlegg. Kategoriteamet har jevnlige arbeidsmøter og planlegger og gjennomfører flere åpne møter i løpet av semesteret. Solceller er en av risikokategoriene temaet har fokusert på det siste året. 

Arbeid i kategoriteam medisinsk utstyr er tatt ut av bærekraft 17 og fortsetter som et bilateralt arbeid mellom medlemmer. 

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper dem med utfordringer knyttet til etisk handel og offentlige anskaffelser. 

Her kan du lese aktuelle saker om prosjektet: 

Solcelleproduksjon har høy risiko for tvangsarbeid. Hva kan offentlige oppdragsgivere gjøre? – Etisk Handel 

Her kan du lese aktuelle saker om prosjektet:

Vi ønsker å bringe kontraktsoppfølging om krav til etterlevelse menneskerettigheter i leverandørkjeden opp til et basisnivå

Etisk handel Norge skal utforske og videreutvikle kontraktsoppfølgingen for bedre å ivareta grunnleggende rettighetene til arbeiderne i globale leverandørkjeder. 

Organisasjonen Etisk handel Norge har initiert et prosjekt hvor ulike offentlige innkjøpere samarbeider om å følge opp krav til menneske- og arbeidstakerrettigheter i leverandørkjeden. 

For more information

Jonas Ådnøy Holmqvist_8943
Jonas Ådnøy Holmqvist
Seniorrådgiver
93253397
jonas@etiskhandel.no

Les videre

Lov, grønne anskaffelser, EU grønne deal

CSRD sikrer handling og troverdighet 

Global logistics network. Flat vector illustration. Cargo delivery

Innspill til ny lov om offentlig anskaffelser