Åpenhetsloven

Er du godt i gang med jobben som må gjøres for å oppfylle åpenhetsloven? Loven pålegger store og mellomstore bedrifter en informasjonsplikt og en plikt til å gjøre aktsomhetsvurderinger. Etisk handel Norge har brukt aktsomhetsvurderinger som vår metodikk i mange år allerede, og står klare til å hjelpe din bedrift til å overholde lovkravene. Klikk deg inn på overskriftene for å lese mer om hvilke følger åpenhetsloven vil få for din virksomhet.