Risiko for tvangsarbeid bak elbusser fra Kina i svensk kollektivtrafikk

Rapport om risiko for tvangsarbeid i transportindustrien
DSC_9065_v3
Espen Utaker
Markeds- og kommunikasjonsansvarlig

En ny rapport avdekker risiko for alvorlige brudd på menneskerettighetene i produksjonen av elektriske busser for kollektivtransport i Sverige. Rapporten er utgitt av ETI Sverige i samarbeid med Sveriges største kollektivtransport-selskaper og bygger på data fra over 1 million poster på  sosiale medier fra arbeidere i tillegg til offisielle kinesiske dokumenter.

Elektrifisering med utfordringer

Som en del av den grønne omstillingen er det en omfattende elektrifisering av kjøretøyflåten i svensk kollektivtransport. Men med den økende etterspørselen etter elektriske kjøretøy er det også bærekraftsutfordringer i hvordan kjøretøyene produseres. For tiden er Kina verdens største produsent av elektriske kjøretøy og kjøretøybatterier.

ETI Sverige (Ethical Trading Initiative Sweden) har, sammen med ulike transportselskap, bestilt en rapport fra den ideelle konsulentvirksomheten Globalworks. Formålet er å identifisere risiko for brudd på menneskerettigheter og tvangsarbeid i de kinesiske leverandørkjedene til svenske kollektivtransportmyndigheter.

“Vi har fått en grundigere forståelse av risikoene arbeiderne i den elektriske kjøretøyindustrien i Kina står overfor gjennom stemmene til arbeiderne og informasjonen som er tilgjengelig på nettet. Dette gir grunnlag for videre dialog og samarbeid innen bransjen”, sier Christopher Atapattu Riddselius, fungerende direktør i ETI Sverige i en pressemelding.

Risiko for tvangsarbeid og andre brudd

Rapporten bygger på omfattende søk på kinesiske sosiale medier og gjennomgang av offisielle dokumenter. Undersøkelsen av arbeidernes klager tar utgangspunkt i 1,12 millioner innlegg som er hentet ut og analysert for kvalitativ innholdsanalyse og kvantitativ trendanalyse. Resultatene identifiserer betydelig risiko for tvangsarbeid og andre brudd på menneskerettighetene i produksjonen av elektriske busser og kjøretøybatterier i Kina.

“Dessverre bekrefter funnene frykten vi allerede hadde, men styrker også ønsket vårt om å finne nye løsninger. Vår bransje, sammen med myndigheter og beslutningstakere på nasjonalt og EU-nivå, må handle kollektivt for å skape endring”, sier Hanna Björk, leder for bærekraft i Västtrafik til ETI Sverige .

Kollektivtransportmyndighetene i Sverige jobber for å sikre at alle anskaffede busser er bærekraftig produsert gjennom en felles atferdskodeks for leverandører. Men overvåking av avtalene utfordrende på grunn av vanskeligheter med å gjennomføre revisjoner i Kina. I tillegg er det under gjeldende regulering ikke mulig å utelukke enkelte land i anskaffelsen.

“Kollektivtransport er langt fra alene om å møte disse risikoene, men som offentlige enheter må vi gå foran og presse bransjen i en mer bærekraftig retning. Vi vil at passasjerene våre skal stole på at reiser med kollektivtransport er både miljømessig og sosialt bærekraftige”, sier Helen Maalinn Ölander, strateg for sosial bærekraft hos SL.

Rapporten kan lastes ned nederst i artikkelen på ETI Sverige sin hjememeside.

Likte du innholdet?

Del gjerne posten med andre

Tranemo

Velkommen til Tranemo Workwear AS som nytt medlem

ian-taylor-Qp2Oo15HLzA-unsplash

Pride handler om menneskerettigheter – næringslivet har også et ansvar