Login

Hva er en god redegjørelse for aktsomhetsvurderinger?

Tekstil; sko; sport (1)

Det er det 9.000 virksomheter som må finne ut av innen 30. juni 2023 hvis de skal etterleve kravene i åpenhetsloven. Heldigvis er det mange virksomheter som allerede er i gang og i vår nyeste publikasjon Åpenhet om ansvar løfter vi frem eksempler på god praksis fra våre medlemmers redegjørelser. I tillegg til god praksis finner du også veiledning, tips og ressurser organisert etter OECDs seks trinn for aktsomhetsvurderinger i publikasjonen. Vi håper å inspirere både virksomheter som skal utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger og de som skal veilede virksomhetene.

På denne siden kan du laste ned Åpenhet om ansvar.

God lesning og lykke til med det viktige arbeidet!

Likte du innholdet?

Del gjerne posten med andre

Lov, grønne anskaffelser, EU grønne deal

CSRD sikrer handling og troverdighet 

Global logistics network. Flat vector illustration. Cargo delivery

Innspill til ny lov om offentlig anskaffelser