Login

Kom i gang

Etisk handel Norge er Nordens største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder. Bedrifter, offentlig sektor og organisasjoner rapporter sitt bærekraftsarbeid på ulike måter og har behov for ulike ressurser. Klikk deg derfor inn på din virksomhets kategori, etter som du jobber i bedrift, offentlig virksomhet eller i en organisasjon.