Hvordan styrke retten fril fri fagorganisering, kollektive forhandlinger og arbeiderrepresentasjon