Login

Jonas Ådnøy Holmqvist er seniorrådgiver i Etisk handel Norge. Jonas har en M.Sc. fra NMBU og har jobbet med næringsliv, miljø og menneskerettigheter i flere organisasjoner. Jonas er teamleder for offentlig sektor teamet og har ledet arbeidet med vannrisikokartlegging.