Login

Marthe Røssaak er seniorrådgiver i Etisk handel Norge. Hun er utdannet jurist med fokus på næringsliv og menneskerettigheter. Hos oss leder hun tekstilteamet, samt vår innsats på levelønn og ansvarlig innkjøpspraksis for tekstilmedlemmene.