Utaker jobber som kommunikasjons- og markedsansvarlig i Etisk handel Norge. Han har bakgrunn som journalist, redaktør fra dags. og fagpressen, og som kommunikasjonssjef fra høgskolesektoren.