warm gray wool winter scarf close-up

Slik jobber Varner med aktsomhetsvurderinger

Før det blir snakk om noen form for business, skal CSR-avdelingen ha kartlagt og vurdert forholdene, fortalte Vegard Neverlien, Global CSR Manager for Varner, under frokostmøtet mandag morgen. Møtet var arrangert av IEH og OECD Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, og temaet var «Praktisk innføring i aktsomhetsvurderinger».

Frode Elgesem, leder av Kontaktpunktet, og IEHs-leder Heidi Furustøl la frem kortversjonen av «OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv», og ga deltakerne en praktisk innføring i hvordan næringslivet kan gjøre aktsomhetsvurderinger på mennesker, samfunn og miljø.

Neverlien forklarte hvordan IEH-medlem Varner bruker OECDs aktsomhetsmodell i virksomhetens etisk handel-arbeid.

Se Varner-presentasjonen:

Det er viktig å knytte til seg lokalt ansatte, som alt har god innsikt i prosessene, gjerne folk som selv har jobbet med HR på fabrikk. De kjenner alle triksene. Like viktig er det at folk på lokalkontorene er  gode til å kommunisere med arbeiderne og ikke kun forholder seg til lister og ledere, forklarer Neverlien. Varner har en CSR-avdeling på ti personer her i Norge, i tillegg til lokale kontorer i utvalgte produksjonsland.

Vegard Neverlien forklarte hvordan bærekraftarbeidet er implementert i organisasjonen fra konsernledelsen, men at det likevel kan være spenninger mellom CSR-avdelingen og innkjøpsavdelingen i valg av produsenter.

Vi skal være såpass ærlige og si at det koster noe hvis en skal gjøre dette skikkelig og grundig. Varner kunne produsert billigere på fabrikker vi velger bort, og det hender vi får interne spørsmål om hvorfor vi unngår fabrikker som brukes av andre, sier Neverlien.

Hva gjør mindre bedrifter, som ikke har en stor CSR-avdeling?

Hvis virksomheter setter av mindre enn en hel stilling til bærekraftarbeidet, så har jeg ikke noe tro på det. En person kan få til mye hvis de jobber smart, knytter til seg gode lokale kontakter, og våger samarbeide og dele informasjon med konkurrenter, sier Neverlien.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel