Tildelingskriterier, etisk handel og Kofa: Er dette bare begynnelsen? Stavanger kommune deler erfaringer.

NB! Arrangementet er to-delt. Første del (se agenda under) er åpent for alle – og gratis, neste del er for medlemmer i Etisk handel Norge.

I 2020 brukte Stavanger kommune etiske krav som tildelingskriterier i anskaffelse av IKT / brukermaskiner. Det gikk bra. I neste anskaffelsesprosess ble kommune innklaget til Kofa av en tilbyder. Kofa konkluderte med  at to av fire kriterier ikke var i overensstemmelse med regelverket. Stavanger kommune var uenig.

På webinaret vil jurist og fagleder for etisk handel i Stavanger kommune: Emilia Johanne Tufto, dele erfaringer fra prosessen. Seniorrådgiver i Etisk handel Norge, Magne Paulsrud, innleder.

Som bakteppe er det viktig å ha med seg at Stavanger kommunes bruk av tildelingskriterier er nybrottsarbeid – også internasjonalt.

Kofas avgjørelse – og begrunnelse – har vakt stor interesse, noe vi blant annet kan lese i Anbud365. Noen er enig, andre ikke. Om Kofa har rett er vanskelig å slå fast. Et viktig element i dette er utviklingen på fagfeltet etisk handel de senere årene, og om anskaffelsesjuss og rettspraksis er i takt med denne. Samstemthet er viktig er viktig for regjeringen, men kan også være krevende.

Norge og alle andre medlemsland i FN er omfattet av «FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, 2011». I prinsippene fremheves aktsomhetsvurderinger som metode for å fremme og respektere slike rettigheter. I 2018 utga OECD en veileder for gjennomføring – og kontinuerlig vedlikehold av – aktsomhetsvurderinger. Metodikken er i fred med å etablere seg som en internasjonalt anerkjent metode for å redusere negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Rammeverk og metodikken angår også offentlige anskaffelser og åpner noen nye dører. Det er i grenselandet anskaffelsesjuss, internasjonale rammeverk og omforent metodikk for virksomhetsstyring Stavanger kommune utforsker og manøvrerer. Etisk handel Norge ser klare paralleller til diskusjonene som kom med utforming og utprøvingen av de første kvalifikasjonskravene for etisk handel i 2010.

På webinaret får du høre mer om bakgrunn, men først og fremst vil det handle om Stavanger kommunes erfaringer med bruk av tildelingskriterier for etisk handel. Og i tilfelle du undres: Slike tildelingskriterier er kommet for å bli. Stavanger kommune – og trolig andre – vil fortsette utviklingen og utprøvingen. Og slik beveger vi jussen – og verden.

Agenda

Del 1: 09.30 – 10.30 (åpent, gratis)

  • Innledning og bakgrunn
  • Stavanger kommunes erfaringer med bruk av etiske krav som tildelingskriterier
  • Spørsmål – diskusjon – samtale

Del 2: 10.40 – 11.00 (kun for medlemmer i Etisk handel Norge)

  • Veien videre: Tildelingskriterier og aktsomhetsvurderinger

Her kan du lese mer om saken / temaet:

Anbud365, 23. desember 2020. Et utstillingsvindu for IKT-anskaffelser: https://www.anbud365.no/bransjer/it-teknologi/stavanger-europeisk-utstillingsvindu-for-etiske-krav-i-ikt-anskaffelser/

Kofas avgjørelse, 27. april 2021: https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2021/01/2021-60-Klagenemndas-avgjorelse.pdf

Sak i NRK 8. juni 2021: https://www.nrk.no/rogaland/stavanger-kommunes-krav-til-etisk-handel-var-ulovlige_-mener-kofa-1.15501260

Anbud365, 11. juni 2021: https://www.anbud365.no/regelverk/heia-stavanger-ikke-gi-dere/

Anbud365, 21. juni 2021: https://www.anbud365.no/regelverk/kritikk-og-etikk-i-offentlige-anskaffelser-kommentar-til-debatten-om-kofa-avgjorelse-i-sak-2021-60/

Anbud365, 15. juli 2021: Et etisk tog ruller gjennom EU: https://www.anbud365.no/bransjer/it-teknologi/et-etisk-tog-ruller-gjennom-eu/