Hvordan sikre anstendig arbeid og respekt for menneskerettighetene i råvareleddet? Arendalsuka

Etisk handel Norge inviterer til panelsamtale på Arendalsuka om anstendig arbeid og menneskerettigheter i råvarene som finnes i produktene vi alle forbruker – soya og bomull.

Åpenhetsloven vil pålegge norsk næringsliv å kjenne til og håndtere risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden. Dette inkluderer råvareleddet hvor vi vet det finnes mye risiko som kan være vanskelig å avdekke. Barnearbeid, tvangsarbeid, manglende HMS, over tid og lave lønninger er bare noen av utfordringene som i verste fall kan kjennetegne en råvarearbeiders hverdag. I denne panelsamtalen tar vi for oss råvarene soya og bomull, og snakker med norske virksomheter som har god erfaring med å håndtere risiko knyttet til råvareproduksjon. Hva fungerer, hva har de lært av å stille krav til leverandører og hva er utfordringene?