Kunnskapshullet som må tettes: Hvordan forberede norsk næringsliv på åpenhetsloven? På Arendalsuka

Etisk handel Norge inviterer til mini-workshop på Arendals-uka om håndtering av risiko for negative konsekvenser i globale leverandørkjeder.

Den nye Åpenhetsloven (Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) pålegger bl.a. større norske virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger er en systematisk tilnærming til risikostyring som hjelper bedrifte r å kartlegge, håndtere og gjøre rede for risiko, eller faktiske, negative konsekvenser for mennesker, samfunn eller miljø, knyttet til egen virksomhet og i leverandørkjeden.

I denne workshopen gir Etisk handel Norge en lyn-innføring i aktsomhetsvurderinger etter OECDs og FNs retningslinjer, og basert på kravene i Åpenhetsloven. Workshopen vil også inneholde god praksis og erfaringsdeling fra Etisk handel Norges medlemmer, samt mulighet for publikum til å stille spørsmål om bærekraftig forretningspraksis og leverandørkjedestyring.

Ingen påmelding. Møt opp i Bærekraftshuset i Torvgata 7, eller se arrangemanget via stream.

Her kan du se mer om arrangementet.