Alle kan få til sirkulærøkonomi?

Norge skal bli et foregangsland for sirkulærøkonomi, men hvordan skal du og din bedrift komme i gang?

Sirkulærøkonomi er i vinden som aldri før – Arendalsuka var pepret av grønne seminarer, og før sommeren la regjeringen frem sin nasjonale strategi som ligger tett opp til EUs Green Deal og Circular Economy Action Plan. Fortsatt er det mye snakk og lite handling, men på seminaret 16. september vil Etisk handel Norges medlemmer IKEA og Hennes & Mauritz (HM) dele god praksis og utfordringene med å få til en god omstilling fra lineær til sirkulær forretningsdrift. Hva kreves for at et internasjonalt konsern som IKEA skal lykkes med sin visjon om å bli 100 prosent sirkulær og hvordan skal HM bli klima-positive innen 2040 ved bruk av en sirkulær forretningsdrift?

Vi har også med oss et tredje Etisk handel Norge medlem, Tord Dale, bærekraftsjef i Virke, og tidligere partner i Footprint og statssekretær i Stoltenberg-regjering. Han vil snakke om betydningen av den norske strategien spesielt for handels- og tjenestenæringen, og hva som kreves for å få til en bedre ressursforvaltning slik at vi når klimamålene i Parisavtalen.

Daglig leder Heidi Furustøl innleder om hvorfor etisk handel og sirkulær-økonomi er hånd i hanske og etter innledningene fra Virke, HM og IKEA, vil det være en kort panelsamtale mellom Virke, IKEA og HM, hvor det også åpnes opp for spørsmål fra chatten.
Sirkulærøkonomi: et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig.

Deltakere:
Tord Dale bærekraftsjef Virke
Felicia Reuterswaerd, Sustainability Manager H&M Sweden
Siri Norhagen, bærekraftsjef IKEA Norge
Heidi Furustøl Daglig leder Etisk handel Norge

Arrangementet er åpent for alle.