Informasjonsmøte om ny rapporteringsmal for offentlig sektor medlemmer omfattet av åpenhetsloven.

Informasjonsmøte om ny rapporteringsmal for offentlig sektor medlemmer omfattet av åpenhetsloven. 

For våre medlemmer i offentlig sektor som er omfattet av åpenhetsloven blir det fra kommende rapportering en ny rapporteringsmal. Denne rapporteringsmalen er basert på de 6 trinnene i OECDs aktsomhetsmodell og er tilsvarende mal som våre bedriftsmedlemmer rapporterer på. 

Rapporteringsmalen er bygget opp med målbare KPIer under hvert av de 6 trinnene, samt objektive dokumentasjonskrav. 

Oppnådd basisnivå i rapporten oppfyller Åpenhetslovens krav om rapportering. 

For at våre medlemmer skal være så godt forberedt som mulig til årets rapportering ønsker vi å invitere til en presentasjon av rapporteringsløsningen og gjennomgang av KPIer og dokumentasjonskrav for basisnivået. 

Møtet er forbeholdt EHN-medlemmer i offentlig sektor som er omfattet av åpenhetsloven 

Pris: Gratis