Velkommen til Knif-dagen 2022

Knif-dagen er for deg som jobber i frivillige og ideelle organisasjoner.

Inspirasjon, nettverk og kompetanse

Knif-dagen starter med felles inspirasjon og utdeling av Sareptaprisen. Deretter går du til ett av seks parallelle fagforum som du følger resten av dagen. Forumene fokuserer på ulike ansvarsområder: Ledelse, HR & Personal, Økonomi & Regnskap, Fundraising, IT & Teknologi og Eiendom. Det blir god tid til å møte gamle og nye «kollegaer» for å diskutere relevante problemstillinger – og du møter samarbeidspartnerne våre på stands.

Påmelding gjøres her:

https://knif.no/om-knif/velkommen-til-knif-dagen-2022/