Seminar Erfaringsutveksling og diskusjon om tildelingskriterier i offentlige anskaffelser (for Offentlig sektor)

Tildelingskriterier-gruppa viderefører arbeidet med erfaringsutveksling og utvikling av nye tildelingskriterier innen etisk handel med et hybridmøte mandag 21.11. Det blir anledning til fysisk deltagelse i Etisk handel Norges lokaler i Hausmannsgate eller deltagelse via teams.

Målgruppe: Møtet er forbeholdt medlemmer av Etisk handel Norge, i offentlig sektor.

Pris: Gratis.