Mange nyttige verktøy og ressurser fra OECDs Forum for aktsomhetsvurderinger 2024

1708684982004
70F5DB06-04D4-4120-9F8F-FA762285CEC7_1_105_c
Kaja Elise Gresko
Seniorrådgiver og leder for Etisk handel Norges tekstilteam
Nylig ble OECDs forum for aktsomhetsvurderinger i tekstil- og skosektoren avholdt i Paris, med sju hundre representanter fra næringsliv, fagbevegelse, sivilsamfunn og myndigheter.

På bildet fra venstre: Heidi Furustøl, Simen Høy Dybvik, Kaja Elise Gresko, Silje Marie Rosenlund, Jonas Holmqvist Ådnøy (alle fra Etisk handel Norge), Maud Sundnes Moen (Voice Norge), og Ditte Steen (Varner)

Etisk handel Norge var også til stede med mange av våre internasjonale samarbeidspartnere, samt to av våre medlemsbedrifter; Voice og Varner. Forumet var fullspekket av nyttig innsikt og diskusjoner rundt temaer som preger globale leverandørkjeder i tekstilbransjen, blant annet viktigheten av fungerende mekanismer for arbeiderrepresentasjon, klimatilpasning, ansvarlig innkjøpspraksis og levelønn. Nedenfor har vi samlet tilgjengelige opptak fra webinarer avholdt i forbindelse med forumet, samt andre ressurser og lenker som kan være nyttige i arbeidet med aktsomhetsvurderinger og bærekraftig forretningspraksis, også for de som ikke jobber med tekstil og sko. Les også Etisk handel Norges oppsummering fra forumet på LinkedIn, og refleksjoner fra vår søsterorganisasjon ETI UK her.    

Webinarer

  • “Effective Alternatives to Social Auditing«.  Opptak tilgjengelig her.  
  • «Aligning on meaningful stakeholder engagement in due diligence processes of garment brands». Opptak tilgjengelig her
  • «Reducing ‘Audit Fatigue’ in the Fashion industry in the context of increasing HRDD regulations». Opptak tilgjengelig her
  • The Industry We Want – “‘Towards a person-centred industry’ | Industry Dashboard 2024 – Purchasing practices, GHG emissions, living wages”. Opptak tilgjengelig her
  • “Meaningful stakeholder engagement with smallholder cotton farmers”. Opptak tilgjengelig her.  
  • «Animal Welfare: A New Pillar of the OECD Guidelines – Strategies for Brands”. Opptak tilgjengelig her.  

Verktøy og ressurser

OECDsS Forum on Due Diligence in the Garment and Footwear Sector, OECD Conference Center Paris. Foto: Heidi Furustøl.

Likte du innholdet?

Del gjerne posten med andre

Modern building

HMS er en menneskerettighet

DSC_2863

Hvor mye er «en lønn å leve av»?