Posisjon: Menneskerettigheter og krigen i Ukraina

ukraine-g0073da43e_1920

Det er en dyster tid for Ukraina og Europa. Etisk handel Norge fordømmer på det sterkeste Russlands angrepskrig på demokratiske Ukraina og grunnleggende menneskerettigheter.

Enhver væpnet konflikt påvirker også menneskerettigheter og humanitære forhold, og det er ofte uskyldige og de mest sårbare som rammes hardest. Ukraina er, som de fleste andre land, en del av komplekse globale verdikjeder som kobler bønder og fabrikkarbeidere til kunder og konsumenter over hele verden. I tråd med forventninger til ansvarlig næringsliv, har selskaper med forretningsforbindelser i Ukraina og andre berørte land en viktig rolle å spille.

Større ansvar for bedrifter som handler med Ukraina

Medlemmer i Etisk handel Norge skal utføre aktsomhetsvurderinger basert på den rådende internasjonale standarden: FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP). I henhold til UNGP har virksomheter plikt til å respektere menneskerettigheter i sin virksomhet og gjennom sine forretningsforbindelser. Bedriftens ansvar blir større når myndighetenes mulighet til å beskytte disse rettighetene er redusert, og der ivaretakende mekanismer ikke kan forventes å fungere som tiltenkt. UNGP påpeker at når risikoen for grove menneskerettighetsbrudd øker i konfliktområder, må virksomheter som har forretningsforbindelser i disse områdene etablere kontakt tidligst mulig. Gjennom samarbeid med partnere, bør virksomheter bidra til å kartlegge, forebygge og stanse risiko for menneskerettighetsbrudd i sine aktiviteter og forretningsforbindelser. FNs veiledende prinsipper påpeker også at det bør vies særlig oppmerksomhet til risikoen for seksuell og kjønnsbasert vold, som er fremtredende i konflikt.

Vær i løpende dialog

Selv om situasjonen er uforutsigbar og i rask utvikling, forventer Etisk handel Norge at alle medlemmer som har virksomhet eller leverandørrelasjoner i Ukraina handler i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Medlemmer av Etisk handel Norge bør aktivt gå i dialog med partnere i leverandørkjeden i Ukraina, og/eller andre berørte lokasjoner. Som et minimum, bør medlemmer av Etisk handel Norge også anerkjenne at den vanskelige situasjonen kan føre til produksjonsproblemer og bemanningsproblemer. Bedrifter bør derfor gå i dialog med arbeidsgivere i leverandørkjeden for å fremme åpen dialog om nødvendige tilpasninger i arbeidsforhold.  Medlemmer skal også ta grep så langt de kan for å sikre at leverandører mottar betaling for utført arbeid, at arbeidere mottar lønn, at ikke leverandører settes under unødig press og at kontrakter ikke kanselleres på generelt grunnlag.

Varer fra Russland

De fleste av Etisk handel Norges medlemmer som har russiske varer i sitt sortiment har nå utelukket salg av disse varene. EU og Norge har også vedtatt en sanksjonspolitikk som omtales som den mest omfattende pakken av tiltak EU har vedtatt noensinne. «Sanksjonspakken er et sterkt og troverdig signal om at EU og Norge fordømmer Russlands pågående krigshandlinger» i følge den norske regjering.

Etisk handel Norge vil fortsette å følge situasjonen sammen med våre internasjonale søsterorganisasjoner og partnere, og vi vil holde våre medlemmer oppdatert.

Medlemsmøte om Ukraina: onsdag 2. mars arrangerte vår søsterorganisasjon ETI et felles møte om situasjonen for alle medlemmer i Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia. Det vil bli arrangert flere medlemsmøter om Ukraina i tiden fremover. Ta kontakt med medlemsrådgiver kaja@etiskhandel.no om du ønsker å få mer informasjon om når kommende møter blir satt opp.

Ressurser:


Likte du innholdet?

Del gjerne posten med andre

Tranemo

Velkommen til Tranemo Workwear AS som nytt medlem

ian-taylor-Qp2Oo15HLzA-unsplash

Pride handler om menneskerettigheter – næringslivet har også et ansvar