Login

Næringslivet spiller en avgjørende rolle for at vi skal nå FNs bærekraftmål. Et velfungerende og ansvarlig næringsliv er nøkkelen til å skape arbeidsplasser og økonomisk vekst, og dermed bidra til å nå målene.

 

Norske myndigheter forventer at norske selskaper med internasjonal virksomhet kjenner til og etterlever OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

 

Et sentralt element i OECDs retningslinjer er forventninger om at selskapene gjør aktsomhetsvurderinger for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø.

 

OECD-veilederen er et verktøy for å fremme ansvarlig næringsliv, som må tilpasses den lokale konteksten for at tiltakene skal ha den ønskede effekten.

 

Les mer her

 

 

Lastned rapporten ↓

Likte du innholdet?

Del gjerne posten med andre

Lov, grønne anskaffelser, EU grønne deal

CSRD sikrer handling og troverdighet 

Global logistics network. Flat vector illustration. Cargo delivery

Innspill til ny lov om offentlig anskaffelser