Næringslivet spiller en avgjørende rolle for at vi skal nå FNs bærekraftmål. Et velfungerende og ansvarlig næringsliv er nøkkelen til å skape arbeidsplasser og økonomisk vekst, og dermed bidra til å nå målene.

 

Norske myndigheter forventer at norske selskaper med internasjonal virksomhet kjenner til og etterlever OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

 

Et sentralt element i OECDs retningslinjer er forventninger om at selskapene gjør aktsomhetsvurderinger for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø.

 

OECD-veilederen er et verktøy for å fremme ansvarlig næringsliv, som må tilpasses den lokale konteksten for at tiltakene skal ha den ønskede effekten.

 

Les mer her

 

 

Lastned rapporten ↓

Likte du innholdet?

Del gjerne posten med andre

ian-taylor-Qp2Oo15HLzA-unsplash

Pride handler om menneskerettigheter – næringslivet har også et ansvar

Arendalsuka

Møt oss på Arendalsuka!